• חיפוש מתקדם

תצוגה 1 - 9 מתוך 577
1 2 3 4 5 ...
19 פברואר 2017

ביום 25.12.2016 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה מס' 7/2016 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים. במסגרת עדכון זה נביא בתמציתיות את עיקרי החוזר אשר נועד להסדיר ולקבוע כללים להעברת כספים ולשימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות.להמשך קריאה לחץ כאן

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מבזקי-מס/חוזר-מס-הכנסה-מס-7-2017-–-יתרות-צבורות-בקופה-מרכז
14 פברואר 2017

שנת 2016 סימנה שינוי מגמה בשוק האנרגיה העולמי. לאחר שנתיים של ירידות מחירים חדות, עלו מחירי הנפט בשנת 2016 בשיעור של כ-50%.אנו שמחים לשתף אתכם בסקירת ענף האנרגיה לשנת 2017 של פורום האנרגיה הבינ"ל של BDO.  הסקירה משקפת המשך ציפיות להתחזקות סקטור האנרגיה העולמי וצמיחה מואצת של תעשייה הנפט. 57...

/he-il/כתבות-ומאמרים/סקטורים/אנרגיה,-נפט-וגז/סקירת-ענף-האנרגיה-לשנת-2017
05 פברואר 2017

ביום 4.1.2017 פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשע"ז–2017 אשר במסגרתה מוצע לבצע מספר תיקונים מהותיים בתחום המיסוי הבינלאומי ובמחירי העברה, כדלקמן:  קביעת חזקה ביחס לשליטה וניהול ותיקון הוראות חברה נשלטת זרה ביחס לסיווג הכנסות כהכנסות פסיביותבמסגרת הצעת החוק מוצע, בין היתר, לקבוע...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מחירי-העברה/הצעת-חוק-לתיקון-פקודת-מס-הכנסה-שינויים-מהותיים-ב
30 ינואר 2017

לקוחות נכבדים,     אנו מתכבדים להגיש עבורכם את הניוזלטר של משרדנו לסיכום הרבעון הרביעי לשנת 2016.   הפרק הראשון של הניוזלטר כולל סקירה של עדכונים ושל התפתחויות שחלו ברבעון הרביעי של 2016 ועד לפרסום ניוזלטר זה בתקינה החשבונאית הבינלאומית, לרבות פרסומם של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים...

/he-il/כתבות-ומאמרים/ביקורת-וראיית-חשבון/פרסומים-מקצועיים/עדכוני-תקינה-בינלאומית-ופרסומי-רשות-ניירות-ערך-נ-he
30 ינואר 2017

לקוחות יקרים,   הנדון: ניוזלטר לסיכום שנת 2016 - תקינה אמריקאית והוראות רגולטוריות   כמשרד הדוגל באיכות...

/he-il/כתבות-ומאמרים/ביקורת-וראיית-חשבון/פרסומים-מקצועיים/ניוזלטר-לסיכום-שנת-2016-תקינה-אמריקאית
30 ינואר 2017

קוראים נכבדים,במידעון 165 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:חוזר 1 – מיסוי יתרת חוב בחברה כדיבידנדבפרשת ליברמן (ע"מ 44903-01-15), המחלוקת העיקרית נסובה סביב משיכת כספים על ידי בעלי מניות. בית המשפט קבע, כי המשיכות עד לגובה יתרת העודפים, מהוות הכנסה מדיבידנד, כאשר על יתרת המשיכות תחולנה הוראות...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/מידעון-אשכול-המסים-–-גיליון-מס-165
30 ינואר 2017

בפרשת קרגד (ע"מ (ת"א) 15676-01-14) נדונה השאלה האם מכירת מקרקעין, אשר בחלקם מושכרים בשכירות מוגנת, מהווה עסקה החייבת במס ערך מוסף.   המערערת עסקה ביזמות ובנייה ובעת התאגדותה נרשמה כעוסק לעניין חוק מע"מ תחת הענף "קבלנות בניין". לאחר מספר שנים הפסיקה את פעילותה העסקית, אולם רישומה של המערערת כעוסק...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/חוזר-3-–-שאלת-החיוב-במע-מ-במכירת-בניין
תצוגה 1 - 9 מתוך 577
1 2 3 4 5 ...