דוח מאזן

אנשים בחברה

 

כדי להבין האם החברה שבבעלותכם פועלת ביעילות ובמה היא צריכה להשתפר, אתם חייבים לדעת לשאול את עצמכם את ארבע השאלות הבאות:

 • מה נמצא בבעלות החברה שלכם (נכסים) ומה היא חייבת לאחרים (התחייבויות)?
 • מהם מקורות ההכנסה של החברה (מכירות), ועל מה החברה מוציאה כספים (הוצאות)
 • מה הם הרווחים של החברה? (הכנסות פחות הוצאות)
 • מה מצב בריאותה הפיננסית של החברה? (הון עצמי/יתרת עודפים)

 

את התשובות לשאלות האלה סביר שתמצאו בשלושה דוחות כספיים עיקריים:

 

אלה הם הדוחות הבסיסיים שכל בעל עסק (חברה) חייב שיהיו לו בשלוף ובכל רגע נתון יוכל לעיין בהם ולהבין את הסיפור שהם מציגים.

מנכ"לים, משקיעים ובנקים משתמשים בדוחות כספיים להערכת ביצועים ולאיתור תחומים שדורשים פעולה. בעלי המניות מסתכלים על דוחות כספיים כדי לעקוב מקרוב האם ההשקעה שלהם מנוהלת היטב, משקיעים מבחוץ מתרכזים בדוחות הכספיים כדי לזהות הזדמנויות, מלווים וספקים בוחנים דוחות כספיים כדי לקבוע מהו כושר האשראי ויכולת הפירעון של החברות איתן הם עובדים.

כל מנהל ולא חשוב מה הוותק שלו בחברה בה הוא נמצא, חייב להבין היטב ולשלוט בדוחות בסיסיים אלה, כל השלושה בנויים על פי אותו פורמט כלכלי אם כי סעיפים מסוימים יכולים להשתנות מחברהלחברה.

בשורות הבאות אתמקד בדוח המאזן שכן הוא הדוח המפורט ביותר ומהווה סיכום של כל השלושה:

 

דוח מאזן:

חברות מכינות מאזנים כדי לסכם את מצבן הפיננסי בנקודת זמן מסוימת, בדרך כלל בסוף החודש, הרבעון או שנת כספים. דוח זה מראה מה נמצא בבעלות החברה (נכסים), מה היא חייבת (התחייבות) ומה שוויה בספרים, או ערכה הנקי (מכונה גם הון בעלים או הון בעל מניות). כמנהלים, המאזן  יכול לעזור לכם להבין באיזו מידה החברה פועלת ביעילות.

 

הרכב דוח מאזן:

 • נכסים כוללים את כל המשאבים הממשיים שהחברה יכולה להפעיל בשירות העסק שלה. קטגוריה זו כוללת מזומנים ומכשירים פיננסיים (כגון מניות ואיגרות חוב), מלאי של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים, קרקע, מבנים וציוד, וחשבונות חייבים בגין כספים שלקוחות חייבים לחברה עבור מוצרים ושירותים שנרכשו.
 • התחייבויות הן חובות לספקים ולבעלי חוב אחרים. אם חברה לווה כסף מהבנק זו התחייבות. אם החברה קונה חומרי גלם במיליון ש"ח ועדיין לא שילמה תמורתם במועד המאזן, זו התחייבות בסך מיליון ש"ח. כספים שהחברה חייבת לספקים מוכרים כחשבונות זכאים או חשבונות לשלם.
 • הון בעלים שווה ליתרה אחרי שמפחיתים את סך ההתחייבויות מסך הנכסים. בחברה שסך הנכסים שלה הם 3,000,000ש"ח  וסך ההתחייבויות שלה הוא 2,000,000 ש"ח, הון הבעלים הוא 1,000,000₪.

 

מבנה דוח מאזן:

המאזן מציג את הנכסים בצד אחד של הדוח הכספי ואת ההתחייבויות והון הבעלים בצד השני. הדוח נקרא מאזן מפני ששני הצדדים חייבים תמיד להתאזן, כלומר: סך הנכסים = התחייבויות + הון בעלים. המאזן מתאר לא רק כמה החברה השקיעה בנכסים, אלא גם מהם סוגי הנכסים שבבעלותה, איזה חלק מקורו במלווים (התחייבויות) ואיזה חלק מגיע מהבעלים (הון).

 

למה חשוב להבין את דוח המאזן?

ניתוח המאזן יכול לתת לכם מושג על מידת היעילות בה החברה משתמשת בנכסיה ומנהלת את התחייבויותיה. דוח מאזן מראה למעשה כיצד החברה מימנה את הנכסים - מכספי הלוואות ( התחייבות),מהון הבעלים, או משניהם. לכן, כשבעלי חוב ומשקיעים בוחנים את המאזנים של חברות הם בודקים בתשומת לב רבה את יחס חוב – הון בעלים.בעלי חוב ומשקיעים מוסיפים את רמת הסיכון לחישוב הריבית שהם גובים על ההלוואות ולתשואה שהם דורשים לקבל.

לכן אני מתריע בכם ללמוד את המאזן, כולל את דוח התזרים ואת דוח הרווח והפסד של החברה שלכם, כדי להכיר יותר טוב את מצבה הפיננסי. תעלו שאלות מול רואה החשבון שלכם בכל הזדמנות ופגישה והראו לו שאתם מבקשים ללמוד על החברה ורוצים להבין טוב יותר את נקודת המבט שלו הן כבעלים והן  כפי שמשקיע פוטנציאלי עשוי לראות את ביצועי החברה.


BDO ישראל לעסקים קטנים ובינוניים

BDO ישראל הינה פירמת ראיית חשבון וייעוץ עסקי מובילה, עם ניסיון רב שנים בליווי עסקים קטנים ובינוניים בארץ ובעולם. היכרותנו עם הצרכים, ההזדמנויות והסיכונים של העסקים הקטנים והבינוניים, מאפשרים לנו להציע מעטפת שירותים מותאמת אישית לצרכי הלקוח.

אנו מציעים ללקוחותינו יחס אישי לצד מעטפת שירותים של פירמה מובילה:

 • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים
 • ייעוץ שוטף בנושאי חשבונאות ומיסים
 • ייצוג שוטף בפני רשויות המס
 • דוחות אישיים לבעלי המניות
 • הנהלת חשבונות וחשבות, הכנת משכורות ותלושי שכר לעובדים בעסק
 • חישוב הפרשות לפנסיה, קרנות השלמות, גמל
 • ייעוץ וליווי עסקי

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו