אישור ניכוי מס במקור


במשפט
: אישור כי מקבל התשלום מפריש מיסים בדיווח שוטף ועל כן אין צורך להפריש מס בעת ביצוע העסקה. 

 

 מה זה אישור ניכוי מס במקור?

ניכוי מס במקור הוא הפחתת מס ההכנסה בעת ביצוע העסקה עצמה. המונח מתייחס לחובה שחלה על הגורם המשלם לנכות את מס ההכנסה (באופן מלא או חלקי) מהתשלום למוטב (מקבל התשלום) ולהעבירו לרשויות המס. כלומר, הגורם המשלם מוריד את מס ההכנסה הנדרש מתוך הסכום שהוא משלם למוטב במסגרת העסקה. אישור ניכוי מס במקור הוא אישור המעיד שהמוטב משלם את המס במסגרת דוחותיו השוטפים (דו"ח שנתי), ועל כן הגורם המשלם פטור מלבצע את ניכוי המס בעת העסקה המקורית (= "במקור").

המונח ניכוי מס במקור מתייחס לחובה החלה על המשלם לנכות מס הכנסה (באופן מלא או חלקי) מהתשלום למוטב (= מקבל התשלום) ולהעבירו לרשויות המס.

חובת המס הינה של המוטב, אך החובה לנכות את המס מהתשלום- חלה על המשלם.

במילים פשוטות, המשלם מוריד מתוך הסכום שהוא נדרש לשלם למוטב במסגרת העסקה את סכום הניכוי למס הכנסה.

הדוגמאות הנפוצות ביותר בהם ניתן להיתקל באופן שוטף הינן:

  • מעסיק מנכה את תשלום מס ההכנסה של העובדים בתלושי השכר ומעביר את הסכום ישירות לרשות המיסים ללא כל צורך בכך שהעובדים יצטרכו לעשות זאת בעצמם.
  • לקוח מנכה מס במקור לספק מהתשלום שהוא חייב לו בגין השירות/ הסחורה שקיבל (כאשר הלקוח חייב בניכוי מס במקור מתשלומיו לספקים, ומנגד לספק אין פטור מניכוי במקור מתשלומים המגיעים לו).

אישור ניכוי מס במקור הינו אישור רשמי ממס הכנסה שבו מצוין אחוז הניכוי שאותו צריך הלקוח להפריש למס הכנסה בכל עסקה. אחוז זה נקבע ע"י פקיד השומה בכפוף לענף העיסוק ושיקול דעתו.

אישור ניכוי מס במקור

כל אחד יכול להפיק אישור זה בקלות מאתר רשות המיסים.

בכל פעם שלקוח עסקי יצטרך לשלם לכם בגין עסקה שבוצעה, הוא יבדוק את אישור ניכוי המס במקור שלכם ויפריש את האחוז הרשום ישירות לרשות המיסים.

בעת הגשת הדוח השנתי שלכם- מס הכנסה ייחשב את המס שעליכם לשלם בהתאם להכנסה החייבת ויפחית ממנו את המס שנוכה מכם במקור ע"י הלקוחות- (שימו לב כי יש לצרף לדו"ח השנתי אישור שנתי מכל לקוח על ניכוי המס במקור- טפסי 857),

אם המס שנוכה במקור גבוה מהמס שעליכם לשלם- תקבלו החזר ממס הכנסה, אם להיפך- תשלמו את היתרה במסגרת הדוח השנתי.

 

מטרת התשלום של מס במקור

להבטיח שרשות המיסים תקבל את חלקה בגין העסקה. מס הכנסה רוצה את הכסף "מראש" כדי שתשלום המס בגין העסקאות לא יתפספס ובעקבות כך תפגע ההכנסה בקופת המדינה.

על מנת להימנע מהבירוקרטיה של התשלום מראש, ניתן לפנות למס הכנסה ולקבל אישור מס במקור. עסקים במרבית הענפים בישראל, אשר הגישו דו"ח שנתי אחד לרשות המיסים ומתנהלים באופן מסודר מול רשויות המס אמורים לקבל בקלות פטור מניכוי מס במקור.

במצב זה, באישור ניכוי המס במקור יצוין "פטור מלא" המעיד שהמוטב משלם את המס במסגרת הדוח השנתי שלו למס הכנסה, ומכאן המשלם פטור מלבצע את ניכוי המס בעת העסקה המקורית (= "במקור").

חשוב לציין כי במידה ולמוטב אין אישור ניכוי מס במקור, על המשלם לנכות את שיעור המס המקסימלי הקבוע בחוק.

כל מעסיק, חברה או עוסק פטור יכולים לקבל אישור ניכוי מס במקור, על ידי הגשת בקשה באתר רשות המיסים.

 

צרו קשר עם המומחים שלנו

 


 

BDO ישראל לעסקים קטנים ובינוניים

BDO ישראל הינה פירמת ראיית חשבון וייעוץ עסקי מובילה, עם ניסיון רב שנים בליווי עסקים קטנים ובינוניים בארץ ובעולם. היכרותנו עם הצרכים, ההזדמנויות והסיכונים של העסקים הקטנים והבינוניים, מאפשרים לנו להציע מעטפת שירותים מותאמת אישית לצרכי הלקוח.

אנו מציעים ללקוחותינו יחס אישי לצד מעטפת שירותים של פירמה מובילה:

  • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים
  • ייעוץ שוטף בנושאי חשבונאות ומיסים
  • ייצוג שוטף בפני רשויות המס
  • דוחות אישיים לבעלי המניות
  • הנהלת חשבונות וחשבות, הכנת משכורות ותלושי שכר לעובדים בעסק
  • חישוב הפרשות לפנסיה, קרנות השלמות, גמל
  • ייעוץ וליווי עסקי

 

צרו קשר עם המומחים שלנו במחלקת מיסים