אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקין

 

אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקין הינם שני מסמכים קריטיים ורלוונטיים למרבית צורות ההתאגדות הקיימות: עוסק פטור, מורשה, שותפות וחברה בע"מ.

יש חשיבות רבה לשמור על האישורים שלכם כך שתוכלו להציג אותם ללקוחות שלכם לשמירה על פעילות עסקית תקינה, ומנגד לבדוק אישורים אלה מספקים שלכם היות והחוק מטיל את האחריות לניכוי מס במקור על הצד המשלם.

 

אישור ניהול ספרים תקין

אפשר לראות באישור ניהול ספרים תקין מעין תעודת יושר, אישור פורמלי מרשויות המס שהעסק שלכם מתנהל בצורה תקינה אל מול רשויות החוק, כלומר, המיסים משולמים בזמן והעסק מדווח על הכנסותיו כנדרש ומקיים את חובותיו בהתאם להגדרות החוק. במידה ואין לכם אישור ניהול ספרים תקין בתוקף, הדבר עלול למנוע מגופים גדולים וחברות שמקפידות על יישום החוק לבחור לעבוד אתכם.  

 

אישור ניכוי מס במקור

אישור ניכוי מס במקור מראה את אחוז מס ההכנסה שהלקוחות שלכם צריכים לנכות במקור מכל תשלום שמגיע באמצעותם אליכם. במילים פשוטות, המשמעות של ניכוי מס במקור היא לשלם למס הכנסה כבר ברגע התשלום את החלק שמגיע לו מההכנסה שייצרתם. הדבר דומה למעסיק שמוריד לעובד מס הכנסה בתלוש, רק שכאן במקום מעסיק יש לקוח שעליו מוטלת האחריות לנכות לכם מס במקור כספקים ולהעביר את חלק התקבול מהכסף שלא קיבלתם כמס שנוכה מהכנסתכם באותו חודש מסוים שבו התבצעה העסקה.

דוגמה: אם באישור ניכוי מס במקור מופיע 10%, זה אומר שעל המשלם, הלקוח שלכם, להוריד 10% מהתשלום עבורכם ולהעבירם למס הכנסה. בפועל, הלקוח ישלם לכם כספקים 90%  ואת ה-10% יעביר בשמכם לרשויות המס. אם לקוח אמור לשלם לכם 10,000 ש"ח, עליו להעביר לכם 9,000 ₪ ולנכות מהסכום הכולל 1,000 ₪ ולהעבירם למס הכנסה.

 

דגשים חשובים לסיכום:

  • פטור מניכוי מס במקור - לכל בעל עסק שמורה הזכות לפנות למס הכנסה בבקשה לפטור מלא מניכוי מס במקור, לרוב הפניות נענות בחיוב. בפעמים בהן הבקשה אינה מתקבלת, זאת בדרך כלל משום מדובר בעסקים חדשים, או כאלה שיש להם חובות לרשויות המס שטרם הוסדרו ושהטיפול בעניינם אינו תקין.
  • למה חשוב לדרוש את שני האישורים האלה מהספקים שלנו? אם לספק שאליו אתם אמורים להעביר תשלום אין אישור ניכוי מס במקור והוראות ניהול ספרים תקין, למעשה אינו רשאי להפיק עבורכם חשבונית כדין. פועל יוצא, לא תהיה לכם דרך להכיר בהוצאה ולרשום אותה בספרי הנהלת החשבונות של העסק שלכם ולהזדכות עליה לצורכי מס.
  • איך אפשר לבדוק האם לספק שאיתו אנחנו עובדים יש את שני האישורים? אפשרות אחת היא לבקש את האישורים מהספק, במקרה כזה חשוב לשים לב שהאישורים בתוקף. אפשרות שניה היא למצוא את האישורים בעצמכם באתר רשות המיסים באופן מהיר וקל על ידי הזנת מספר החברה או העוסק של הספק. האישורים נשלחים אליכם במייל.
    זכרו, החוק מטיל את האחריות לבדוק האם יש לספק אישור ניהול ספרים בתוקף ולנכות מס במקור על הצד המשלם - הלקוח, ולא על הצד שמקבל את הכסף – הספק.
  • איך ספק יכול להזדכות על מס שנוכה לו במקור ע"י לקוחות? ככלל, בסוף כל שנה רשמו לעצמכם תזכורת, לבקש מכל לקוח שלכם שניכה לכם מס במקור, אישור שנתי מרכז (דוח 856) ובו רשומים כל הסכומים והעסקאות שהיו לכם איתם והמס שהם ניכו לכם מהן והועבר לרשויות בשמכם. התהליך מאוד דומה למקדמות מס הכנסה, רק שבמקרה המדובר אתם לא העברתם בפועל את המס, אלא הלקוחות שלכם העבירו בשמכם. בדומה למקדמות שאתם משלמים בשוטף, גם על המס שנוכה במקור ניתן להזדכות בדוח השנתי, והוא יופחת מהמס הסופי שיחושב בשומה על הרווח הכולל מהפעילות העסקית.