שוטף פלוס

במשפט:תנאי או הסדר לדחיית תשלום מעבר לחודש העוקב לסיום העבודה ("שוטף"), לתקופה מוגדרת כמספר הימים המצוין. 

 

מה זה שוטף פלוס?

שוטף פלוס (נקרא גם אשראי ספקים או אשראי לקוחות) היא שיטה מקובלת בישראל לדחיית תשלומים, לפיה התשלום לספקים לא נעשה באופן מידי או שוטף למועד סיום העבודה.

ככלל, תנאי תשלום שוטף משמעם כי הספק מקבל את התשלום בעבור עבודתו בתחילת החודש הסמוך למועד סיום העבודה. כאשר התשלום דחוי, למשל בתנאי שוטף פלוס 60, התשלום עבור העבודה שבוצעה ידחה ב-60 יום נוספים. כלומר, אם העבודה בוצעה במהלך חודש ינואר, התשלום בגינה יתקבל רק בתחילת אפריל – שוטף (תחילת פברואר) בתוספת 60 יום.

תנאי תשלום אלו קרויים גם אשראי לקוחות (או ספקים): מתן האפשרות ללקוח להיות בעל חוב לעוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ. למעשה, מדובר במעין הלוואה בריבית אפס שהספק נותן למקבל השירות. גם במסגרת תנאי תשלום אלו, העוסק יגיש חשבון עסקה או חשבונית מס עם סיום העבודה. כמובן שכאשר עוסק או חברה מוציאים חשבונית מס אך מקבלים תמורה רק חודשים לאחר מכן, הדבר עלול לפגוע בתזרים המזומנים שלהם – שכן הספק נאלץ לשלם עבור משכורות, ציוד, תפעול ועוד, הרבה לפני קבלת התמורה בגין עבודתו.

 

צרו קשר עם המומחים שלנו