עוסק מורשה


במשפט
: עוסק עצמאי שחייב בתשלום, גבייה ודיווח חודשי למע"מ 

 מה זה עוסק מורשה?

עוסק מורשה הוא מעמד לעניין מע"מ, ואחת מצורות הרישום המרכזיות לעוסקים עצמאיים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים בישראל.

ניתן להגדיר עוסק מורשה כעוסק עצמאי (אינו מאוגד בשותפות או חברה) שמחזור עסקאותיו השנתי גבוה מהתקרה הנקובה לעוסק פטור (99,003 ₪ נכון ל-2018) או שעיסוקו באחד המקצועות החופשיים המפורטים בחוק המע"מ (עורכי דין, רואי חשבון, פסיכולוגים, סוכני ביטוח, וטרינרים, סוחרי רכב ועוד).

נדגיש כי העוסקים במקצועות חופשיים כאמור מחויבים ברישום עוסק מורשה – קרי, אינם יכולים להירשם כעוסק פטור גם אם המחזור השנתי שלהם נמוך מהתקרה הנקובה.

מי שעונה להגדרת עוסק מורשה, חייב לגבות מלקוחותיו מע"מ בכל עסקה, להנפיק להם חשבוניות מס, ולדווח למע"מ על בסיס חודשי (אחת לחודש או חודשיים, בהתאם למחזור). הדיווח כולל את:

  • מחזור העסקאות באותה התקופה
  • המע"מ שנגבה בגין העסקאות במחזור
  • המע"מ שקוזז בגין רכישות והוצאות שוטפות (מע"מ תשומות)

לאחר קיזוז מע"מ על התשומות, העוסק מעביר את המס שגבה אל האוצר (דרך רשויות המע"מ). ההפרש בין הסכום שנגבה בגין העסקאות לבין הסכום שקוזז בגין ההוצאות, הוא הסכום הנותר לתשלום או הנדרש להחזר. כלומר, היה ומע"מ התשומות גבוה יותר מהמע"מ שנגבה בעסקאות, העוסק יקבל החזר מרשות המע"מ בגין ההפרש; ולהיפך.


BDO ישראל לעסקים קטנים ובינוניים

BDO ישראל הינה פירמת ראיית חשבון וייעוץ עסקי מובילה, עם ניסיון רב שנים בליווי עסקים קטנים ובינוניים בארץ ובעולם. היכרותנו עם הצרכים, ההזדמנויות והסיכונים של העסקים הקטנים והבינוניים, מאפשרים לנו להציע מעטפת שירותים מותאמת אישית לצרכי הלקוח.

אנו מציעים ללקוחותינו יחס אישי לצד מעטפת שירותים של פירמה מובילה:

  • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים
  • ייעוץ שוטף בנושאי חשבונאות ומיסים
  • ייצוג שוטף בפני רשויות המס
  • דוחות אישיים לבעלי המניות
  • הנהלת חשבונות וחשבות, הכנת משכורות ותלושי שכר לעובדים בעסק
  • חישוב הפרשות לפנסיה, קרנות השלמות, גמל
  • ייעוץ וליווי עסקי

 

צרו קשר עם המומחים שלנו במחלקת מיסים