הארנק נסגר לחברות ארנק?

 

דן הינו מנכ"ל של חברת אי.ג'י בע"מ. דן הצעיד את החברה קדימה, ושכרו עלה והגיע לחיוב מס בשיעורי המס הגבוהים ביותר. דן מבקש לקבל את שכרו באמצעות חברה שיפתח, כך שחברת אי. גי' בע"מ תשלם דמי ניהול לחברה שבבעלותו.

האם לאור הוראות סעיף 62א לפקודה צעד זה נכון לו?

בשנת 2017 רשות המיסים יצרה מהפך בשיטת המיסוי ביחס לחברות המכונות "חברות ארנק" וחסמה אפשרות לתכנון מס של חברות הנותנות שירותים באמצעות בעלי מניותיהן, נושאי משרה בכירים או בעלי מקצועי חופשיים אחרים והוא מילוי תפקידם על ידי חברה שבשליטתם, חלף מילוי התפקיד בעד קבלת משכורת.

בעבר, מנגנון זה אפשר לנותני השירות, שליטה על עיתוי חיוב המס בעד התמורה לשירותם, כך שבעוד שכר מחויב במס שולי באופן מיידי, קבלת התמורה ע"י חברת הארנק מחויבת במס חברות בלבד, והמס המלא נדחה למועד משיכת התמורה מהחברה באמצעות דיבידנד או משכורת.

סעיף 62א לפקודת מס הכנסה

סעיף 62א לפקודת מס הכנסה, קובע כי הכנסותיה של חברת ארנק ימוסו, כהכנסות בעל מניותיה- כיגיעה אישית.
מה הרלבנטיות של חוק זה? האם אכן נסתם הגולל לחלוטין על "חברות הארנק"? התשובה אינה חד משמעית. בחוק מובאים תנאים וחריגים, ולכן ראוי לבחון בתשומת לב את הנסיבות.

במקרה של דן , כיוון שהוא נושא משרה בחברת אי. ג'י. בע"מ , כל תמורה שיקבל הן באמצעות משכורת והן באמצעות דמי ניהול לחברה שבבעלותו תחוייב במס שולי. וזאת בהתאם לסעיף 62א(א)(1) – הכנסה כנושא משרה*, תחוייב כיגיעה אישית.
*נושא משרה- מנכ"ל, מנהל עסקים ראשי, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, דירקטור וכד'.

לעומת זאת, ראובן הוא יועץ מוכשר בתחום הרפואי. ראובן קיבל מספר הצעות מחברות שונות והוא במשא ומתן לסגירת חוזה עם חברת רפואה בע"מ.ראובן בוחן- מהי הדרך המיטבית מבחינת מס לקבלת התמורה בעד שירותיו? האם נכון לו לקבל את התמורה בגין שירותיו על ידי חברה שייפתח לשם כך?
לראובן אין הכנסות ממקורות אחרים, כל הכנסותיו הן מחברת רפואה בע"מ.
גם במקרה זה אין עדיפות מיסויית לקבלת שכרו באמצעות חברה, כיוון שגם אם יקבל את התמורה בעד שירותיו לחברה שבבעלותו, על פי סעיף 62א(א)(2) היא תמוסה כהכנסתו האישית ותחוייב במס שולי. שוב, חוק זה חוסם את האפשרות שהייתה שכיחה בעבר להקטנת מיסים.

לסיפור של ראובן יש פרק נוסף, תפנית בעלילת המס.
ראובן מיודענו, עוסק בימים אלו בייעוץ למספר חברות. על פי הצפי השנתי, התמורה מחברת רפואה בע"מ תגיע לכדי 50% מהכנסותיו הכוללות. ראובן מבין כי חבות המס השנתית צפויה להיות גבוהה במיוחד. מבקש לבדוק שנית, האם ניתן לפתוח חברה בשליטתו- דרכה יקבל את הכנסתו מחברת רפואה בע"מ?
במקרה זה נראה כי אכן יהיה אפשרי בתנאים מסויימים לבצע זאת, ולהקטין את חבות המס על ההכנסה מרפואה בע"מ לשיעור מס חברות. ראובן אינו נכלל בחזקה שמס הכנסה קבע בחוק , החזקה מוגדרת בהתאם לתמהיל ההכנסות: על פי סעיף 62א(א)(3) לפקודה, ככל שמקורן של ההכנסות בשיעור של 70% ומעלה מגורם אחד, וזאת במשך תקופה של " 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים", החזקה מתקיימת.**

**נציין כי בחינת החזקה לא רלבנטית במקרה של נושא משרה

נציין כי גם במקרה שהחזקה חלה, אך ראובן מעסיק בחברה שבבעלותו 4 עובדים או יותר (שאינם קרובים לו, ע"פ התנאים) , גם אז ניתן יהיה להשתמש בפלטפורמה של "חברת ארנק" באופן לגיטימי ולהתחייב על הכנסותיה במס חברות.
ישנן נסיבות נוספות , היכולות לשנות את התמונה.

נחזור למר דן מתחילת מאמר זה. דן המנכ"ל, מימש מספר אופציות שקיבל מחברת אי.ג'י., כך שנכון להיום הוא מחזיק בה בשיעור של 10%. נסיבות אלו מחריגות אותו מתחולת הסעיף , כיוון שהפך להיות בעל מניות מהותי בחברה מקבלת השירות. הוראותיו של סעיף 62א לפקודה אינן חלות כאשר השירות ניתן לחברה שנותן השירות בעל מניות מהותי בה***, ולכן יוכל מר דן לקבל את התמורה בעד שירותיו לחברת אי. ג'י. באמצעות חברה שייפתח לשם כך ולשלם עבורה מס חברות בלבד.

*** בעל מניות מהותי- כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה

במאמר זה סקרנו את עיקרי סעיף 62א לפקודה, ואת הנפקות המיידית שיש לחוק בקבלת החלטות בעת מו"מ למתן שירותים שונים, בעת תכנון המס העתידי ועוד. יש לשקול בזהירות את החריגים והתנאים ולפעול בהתאם.


 

BDO ישראל לעסקים קטנים ובינוניים

BDO ישראל הינה פירמת ראיית חשבון וייעוץ עסקי מובילה, עם ניסיון רב שנים בליווי עסקים קטנים ובינוניים בארץ ובעולם. היכרותנו עם הצרכים, ההזדמנויות והסיכונים של העסקים הקטנים והבינוניים, מאפשרים לנו להציע מעטפת שירותים מותאמת אישית לצרכי הלקוח.

אנו מציעים ללקוחותינו יחס אישי לצד מעטפת שירותים של פירמה מובילה:

  • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים
  • ייעוץ שוטף בנושאי חשבונאות ומיסים
  • ייצוג שוטף בפני רשויות המס
  • דוחות אישיים לבעלי המניות
  • הנהלת חשבונות וחשבות, הכנת משכורות ותלושי שכר לעובדים בעסק
  • חישוב הפרשות לפנסיה, קרנות השלמות, גמל
  • ייעוץ וליווי עסקי

ליצירת קשר עם המומחים שלנו