מיסוי, חשבונאות, בקרה עיסקית – הערכות ל - 2022

 

השנה מסתיימת ושנת 2022 בפתח. תכננו את המחר. מדריך פיננסי.

תוצאות 2021 משפיעות על החלטות של הנהלת החברה על מיסוי 2022, נראות חשבונאית בעיני בנקים ובעלי מניות ובעיקר על תקציב 2022. המאמר הבא מכוון אתכם לעשות את הדברים נכון בתכנון קפדני. תכנון שיווקי, תפעולי ופיננסי - כאשר הם שלובים זה בזה, מהווים תנאי חשוב להצלחת החברה.

 

קבעו מראש את מועד הצגת הדוחות הכספיים ותכננו לאחור

תקבעו את מועד הצגת הדוחות הכספיים ובהתאם תכננו לאחור את סגירת הספרים. תכננו את בקורת רואי החשבון כדי שטיוטת דוח כספי, לרבות חישוב מס יהיו מוכנים בפברואר.

 

מאזן הבוחן: אתרו והתמקדו בכרטיסים בהם היתרה ''לא מוכרת לכם''

עיינו ב-"מאזן הבוחן". התמקדו בכרטיסים בהם היתרה "לא מוכרת לכם". ספקים בחובה, לקוחות בזכות, עובדים שאינכם מכירים, יתרות בנקים והתאמתן למציאות, יתרות בעלים ועוד. תבקשו ממנהל/ת כספים או חשב/ת להציג את שיוך הכרטיסים לדוחות הכספיים כדי לוודא מיון נכון. מיון נכון מבטיח הבנה והשוואה בין תקופות. המיון חשוב הן בדוח רווח והפסד והן במאזן. בצעו את המיון באופן זהה למיון שנעשה ע"י רואי החשבון בדוח הכספי הרשמי.

 

השוו את התוצאות לתקציב. כל סטייה מעל 1-2% מחייבת בדיקה.

התוצאות מצוינות והמס גבוה? בדקו את חוב הלקוחות וסכומי המלאי-יתכן וחובות לקוחות מסוימים מסופקים/אבודים והמלאי כולל פריטים שערכם פחת. בדקו התקשרויות עם ספקים-רשמו "הוצאות לשלם" בגין הוצאות שקרו אך החשבונית בגין טרם הגיעה [חשבונית מס היא אסמכתה למע"מ. רישום הכנסה או הוצאה נעשים לפי אירוע-הסכם-עסקה]. עברו על "ספר רכוש" של רכוש הקבוע ורכוש אחר - יתכן וחלק מהרכוש אינו קיים או שערכו ירד וניתן להפחיתו. בדקו הלוואות שניתנו אך לא נפרעו-יתכן והן מהוות הפסד. בקבוצת החברות שלכם חלק מהחברות ברווח וחלק בהפסד ? בדקו את הקצאת ההוצאות בין החברות. מותר לשנות הקצאת הוצאות בין החברות, על בסיס כלכלי.

התוצאות אינן טובות ? שקלו דחיית הוצאות ששולמו השנה אך תהנו מהם בשנה הבאה. הנחו לרשום "הכנסות לקבל" בגין מוצרים, שירותים ופרויקטים בהם טרם הופקה חשבונית מס ללקוח, אך ניתן להכיר בהכנסה מהם [מאפיין בעיקר חברות פרויקטליות].

 

יתרות

  • יתרות חובה בעלי מניות-אם יתרות אלה גבוהות מסך 100 אש"ח – יש להכריז דיבידנד או לתאם עם בעלי המניות החזר הכספים [לרבות בדרך של הלוואה במישור הפרטי כדי להחזיר את החוב]. שיעור המס על דיבידנד בחברה רגילה – 30% [לא כולל מס יסף בשיעור 3% אם חל]. שיעור מס על דיבידנד ב – "מפעל מועדף" – 20%. אין תכנית אוצר להפחתת שיעור המס על דיבידנד השנה.
  • יתרות מזומנים – הדוח הכספי יראה טוב יותר כאשר יתרת המזומנים גבוהה. ניתן לבצע פעולות בסופן ישארו מזומנים בתאריך 31.12.2021, גם אם התשלום יבוצע בתחילת 2022.

בונוס לעובדים – גם אם הבונוס ישולם במהלך 2022 בגין תוצאות 2021 – ניתן לרשום את ההוצאה ב – 2021 כהפרשה חשבונאית.

מלאי – תכננו את ספירת המלאי [אלא אם בחרתם באפשרות לבצע ספירות מדגמיות לאורך השנה, עם הודעה מתאימה לרשות המיסים]. בצעו הדרכה לסופרים. הקפידו לצייד אותם ברשימת הפריטים-ללא כמויות כדי שהסופר לא ידע מראש את הכמות. סיימו את התהליך לרבות תמחור המלאי עד 15.1.2022.

הפיקו היום דוחות כספיים ל – 30.11.2021 והכינו תחזית לתאריך 31.12.2021 עם השוואה לשנת 2020 – ברמה שנתית ורבעונית וכן מול תקציב. זה יאפשר לכם שליטה על אופן ההצגה של תוצאות השנה.

בנקים – כאשר קיים הסכם "אמות מידה" עם הבנקים, בידקו על בסיס תחזית הדוחות, שאתם עומדים בהסכם. הסכמים אלה כוללים יחסים פיננסים כמו "שיעור הון עצמי ממאזן", "יחס איבידטה לחוב", "סכום מינימלי של הון עצמי". באמצעות תכנון חשבונאי ניתן להשפיע על התוצאות כך שיתאימו לאמות המידה. לדוגמה: מסרתם השנה שיקים מעותדים לספקים. השיקים יפרעו בשנת 2022. שגיאה נפוצה היא להציג את השיקים בצד האקטיב בסעיף "מקדמות לספקים" בעוד בפאסיב הם מוצגים בסעיף "שיקים לשלם". הצגה זו גורמת "ניפוח" המאזן ועימה הקטנת יחס "הון עצמי למאזן". העיוות ניתן לתיקון ע"י קיזוז בין מקדמות לספקים לשיקים לשלם.

השלימו דיונים על תקציב 2022. תקבעו יעדים נועזים המבוססים על צמיחה של 5% עד 10% לשנה הקרובה. תקציב יומרני ידרבן מנהלים/ות בעוד תקציב מתון "ירדים" אותם. אם הענף שלכם מושפע מהקורונה – הכינו תקציב אופטימי ותקציב חירום. התקציב יכלול: דוח רווח והפסד, דוח תזרים מזומנים, מאזן עתידי וכן דוח על השינויים בהון העצמי לשנת 2022. קחו את מנהלי/ות היחידות ליום כייף שיכלול סיעור מוחות של היחידות העיסקיות – תנו למנהלים/ות להציע רעיונות חדשניים "מחוץ לקופסה". תנו דרור לרעיונות "בלתי אפשריים". אל תאמרו: כבר ניסינו, זה לא ילך, אין לזה תקציב, צריך שמרנות. תקציב מצוין הוא תקציב שמנהלי היחידות מחוייבים אליו. הראו למנהלי/ות היחידות כיצד התגמול שלהם יגדל כתוצאה מהתקציב. תכננו: שינויים בהון חוזר, השקעות, מימון, חלוקת רווחים, רכישת עסקים, שינויים בשכר עבודה וקבלני מישנה. מול גל התייקרות התשומות בשנה האחרונה [30-60%]–העלו במידת האפשר את מחיר המכירה של המוצרים והשירותים שלכם. תקבעו יעדים איכותיים: מצוינות בשירות [לרבות מדדים], השתלבות במגמות חדשות ותקציבי מימשל. מחוברות עובדים לחברה-מה יגרום לעובד שלכם להמליץ לחברו על עבודה אצלכם? מה שהיה הוא לא מה שיהיה–אנו בעולם המשתנה יום יום. הדבר היחידי הקבוע הוא השינוי!

מאחל לכם סיום מוצלח השנה וצמיחה בשנה החדשה.


BDO ישראל לעסקים קטנים ובינוניים

 BDO ישראל הינה פירמת ראיית חשבון וייעוץ עסקי מובילה, עם ניסיון רב שנים בליווי עסקים קטנים ובינוניים בארץ ובעולם. היכרותנו עם הצרכים, ההזדמנויות והסיכונים של העסקים הקטנים והבינוניים, מאפשרים לנו להציע מעטפת שירותים מותאמת אישית לצרכי הלקוח.

אנו מציעים ללקוחותינו יחס אישי לצד מעטפת שירותים של פירמה מובילה:

  • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים
  • ייעוץ שוטף בנושאי חשבונאות ומיסים
  • ייצוג שוטף בפני רשויות המס
  • דוחות אישיים לבעלי המניות
  • הנהלת חשבונות וחשבות, הכנת משכורות ותלושי שכר לעובדים בעסק
  • חישוב הפרשות לפנסיה, קרנות השלמות, גמל
  • ייעוץ וליווי עסקי

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו