התועלת שתפיקו מדוחות כספיים


"מי צריך את ההתעסקות הזו מדי חודש... יש לי דוח רווח והפסד-זה מספיק!".

אמירה זו נכונה בתנאי שהעסק פועל על בסיס מזומנים, אין חוב לקוחות וחוב לספקים, אין מלאי, אין השקעות ברכוש קבוע, אין חברות מוחזקות, אין הפרשה להתחייבויות שטרם שולמו – בקיצור חברים...

למעט דוכן פלאפל בשוק אין חיה כזו!

 

ארבעת הדוחות הכספיים הראשיים

 1. דוח מאזן (דוח על הנכסים וההתחייבויות)
 2. דוח רווח והפסד
 3. דוח תזרים מזומנים
 4. דוח על השינויים בהון
  דוחות נוספים עשויים לכלול : דוח לפי מגזרי פעילות, תקציב מול ביצוע, דוח רווח והפסד ליחידת יצור ועוד.

 

מדוע לא מספיק דוח רווח והפסד?

נפוליאון הזמין אליו בבהילות את אחד המפקדים שנכנע ומסר את הטירה לאויב. הוא שאל אותו בכעס: "מדוע נכנעת ?" המפקד ענה: "היו שלוש סיבות: הראשונה: אזלה לנו התחמושת. השניה... – נפוליאון עצר אותו ואמר: "הבנתי, זה מספיק".

 

דוח רווח והפסד

דוח רווח והפסד לא מראה חובות שלא נפרעו מול לקוחות וספקים והשקעות ברכוש קבוע. חברה עשויה להציג דוח רווח והפסד עם רווחיות גבוהה ובו בעת קריסה פיננסית.

 

דוח מאזן

מבהיר את המצב הפיננסי: יתרות המזומנים, פיקדונות והשקעות לזמן קצר – רצוי שיתרות אלה יכללו "כרית מזומנים" מכובדת המאפשרת תגובה מהירה לשינויי מחיר, הזדמנויות רכישה. יתרות הלקוחות והחייבים מעידים על כסף שנמצא "בחוץ" במקום להיות אצלכם בבנק. סכום המלאי עשוי להעיד על מלאי/מת, גלגול מהיר או איטי של מכירות המלאי. חוב בעלים עשוי להעיד על משיכות בעלים שטרם נרשמו כהוצאות שכר או דיבידנד. התחייבות לבנקים תציג את השינוי באובליגו – האם היתה כוונה לצמצם אותו, להגדיל אותו ? (לאחרונה הגעתי לחברה לצורך היכרות. הכנתי את מאזן 2020 במהירות – הם היו בשוק לגלות שהחוב לבנקים גדל ב- 12 מיליון תוך שנה, זאת מבלי שהיה צורך בכך לאור אשראי ספקים שלא נוצל). התחייבות לספקים וזכאים מלמדת על הקשר בין השינוי במלאי, קניות, השקעות -  לחוב ספקים. ככל שהמלאי גדל, בוצעו השקעות ברכוש קבוע ומחזור המכירות עלה – יש הגיון בגידול חוב לספקים. אם אחד מאלה לא קרה, בררו מה קרה. התחייבות בגין הטבות לעובדים מעידה על שליטת החברה בהתחייבות. ההון העצמי מספר על החוסן הפיננסי, שמירה על אמות מידה, יכולת גיוס.

 

דוח תזרים מזומנים

מספר את זרימת המזומנים. פעילות שוטפת – הלב הפועם של העסק. פעילות השקעה – צמיחה או דעיכה. פעילות מימון – כיצד מימן העסק את שני הסעיפים הנ"ל וכמה רווחים חולקו לבעלים.

 

דוח על השינויים בהון

דוח על השינויים בהון העצמי מספר על הנפקת הון ושטרי הון צמיתים, צבירת רווחים על פני שנים, חלוקת רווחים וקרנות הנובעות מעליית ערכם של נכסים.

 

דוחות לפי מגזרי פעילות הם הסתכלות על העצים ולא רק על היער. תחושת הבטן של מנהלים מה מרוויח או מפסיד, לא תמיד תואמת את המציאות. פגשתי לפני שלושה חודשים לקוח חדש. לאחר ניתוח של רווחיות לפי מגזרי פעילות, הצבעתי על שני מגזרים שמפסידים כבר שלוש שנים. הלקוח הגיב: " הנתונים לא מייצגים את המציאות". גם אדם שנופל מקומה 20 ואומר בקומה ה-12 "עד כאן הכל בסדר" לא בדיוק מבין את המציאות...

דוח תקציב מול ביצוע הוא צו השעה! אינטל שולחת למנהלי היחידות שלה הודעות מדי רבעון עם הוראות מדוייקות אילו עלויות עליהם להוריד כאשר הסטיה בין הביצוע לתקציב נפגעה ב- 1%. אפשר ללמוד משהו מהאמריקאים. הוסיפו לדוח זה גם תחזית חודשית "מתגלגלת" עד לסוף השנה וכך תתמודדו עם הצפוי. התחזית מעידה על שיפור ? מצוין ! לחצו על דוושת ההאצה. התחזית מעידה על הרעה – לחצו על דוושת הבלימה. בשתי הדוושות אפשר להוריד, אפשר להרים – אבל עשו זאת על בסיס עובדות ולא רק תחושות בטן.

"דוחות אלה דורשים עוד שני עובדים במחלקת כספים..." – לא נכון ! הכל תלוי ב: החלטת הבעלים וההנהלה בנחיצות הדוחות, הרגלי עבודה בהנהגת החשב/ת, מערכת מידע אינטגרלית.

אין תירוצים, יש תוצאות !

 


BDO ישראל לעסקים קטנים ובינוניים

BDO ישראל הינה פירמת ראיית חשבון וייעוץ עסקי מובילה, עם ניסיון רב שנים בליווי עסקים קטנים ובינוניים בארץ ובעולם. היכרותנו עם הצרכים, ההזדמנויות והסיכונים של העסקים הקטנים והבינוניים, מאפשרים לנו להציע מעטפת שירותים מותאמת אישית לצרכי הלקוח.

אנו מציעים ללקוחותינו יחס אישי לצד מעטפת שירותים של פירמה מובילה:

 • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים
 • ייעוץ שוטף בנושאי חשבונאות ומיסים
 • ייצוג שוטף בפני רשויות המס
 • דוחות אישיים לבעלי המניות
 • הנהלת חשבונות וחשבות, הכנת משכורות ותלושי שכר לעובדים בעסק
 • חישוב הפרשות לפנסיה, קרנות השלמות, גמל
 • ייעוץ וליווי עסקי


ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>