אגדת העלויות הקבועות

 
בקצרה

אירועים כמו משבר הסאב פריים (2008), אסון התאומים ומשבר ההייטק (2001), קורונה - מוכיחים שמודלים של תמחור אינם "פרה קדושה". עלויות קבועות הינה תאוריה התומכת בתמחור עלויות משתנות בעוד הנחת העבודה לגבי עלויות קבועות –אלה אינן משתנות בין אם בירידת הכנסות ובין בעליה בהן.

 

נבחין בין עלויות קבועות – שכר, לבין קבועות שאינן שכר. עסקים שמזהים ירידה בהכנסות מסרבים להאמין שמדובר בירידה לאורך זמן ולכן לא ממהרים לקצץ. מדד חשוב בזיהוי המגמה הוא "צבר הזמנות" ממנו ניתן לגזור את ההכנסות הצפויות בטווח הבינוני. העדר תקציב מדינה משפיע לרעה על מכרזים.

קיצוץ בשכר (בקטגוריה של "קבועות") אפשרי על ידי פיטורין (וחשש מקושי לגייס מחדש), הוצאת עובדים לחל"ת, הפחתת היקף מישרה, הפחתת שכר היסוד. שינוי לרעה בתנאי שכרו של עובד מאפשרים לו לסרב ולראות בכך פיטורין מצד המעביד. הסכמה של עובד חייבת להיות בכתב וראוי שהסדרים כאלה יכילו פסקה המדגישה כי השינוי זמני "עד יעבור זעם". סקרים שנערכו מלמדים שהנעת (מוטיבציה) העובדים נפגעת בצורה משמעותית כאשר מבצעים להם הפחתת שכר. אם בכל זאת החלטתם לנקוט בדרך זו, תודיעו לעובדים לכמה חודשים ההפחתה תקפה. חשוב ללוות את הצעד בהסברה ובדוגמה אישית.

קבועות שאינן שכר – דמי שכירות, פחת, פרסום ושיווק, כלי רכב, מיחשוב ודיגיטל ועוד.. – ניתן להקטין עלויות אלה על ידי שינוי תפיסה או צמצום. שינוי תפיסה קרה כבר במסעדות – החזרת שטחי המסעדה לבעלים והשארת מטבח לטובת משלוחים. מטבח משותף למספר מסעדות. ביטול חדרי ישיבות וקיום ישיבות בזום. בדיקה מחדש של נחיצות כלי רכב וצמצום בצי הרכב. השארת רכב תפעולי "פול" במקום "צמוד עובד". פרסום ושיווק – הסבה לאתרי מכירה מקוונים. מיחשוב – עריכת סקר לבחינה מחדש של נחיצות תוכנות ישנות, עליה לענן על פני שרתים פיסיים. נצלו את התקופה לדיגיטציה של פעולות שנעשות היום על ידי עובדים. דיגיטציה לא רק תפחית במישרות מיותרות, אלא תעלה את רמת האמינות והבקרה של תהליכים – הנח"ש , שכר, משלוחים, הפקת חשבוניות, רכש, תנועות מלאי, ניטור מערכות פיסיות – כל אלה ניתן להעביר לדיגיטל. חסכון עלויות אלה עשוי להגיע ל 10-25%.

עסקים שחווים דווקא גידול בפעילות בעת משבר (מזון, פארמה, אמצעי הגנה נגד הנגיף) גילו שאגדת העלויות הקבועות פועלת גם הפוך – יותר פעילות, יותר קבועות. העליה בקבועות מתרחשת במדרגות ולא לינארית. כל עוד הקבועות עולות ביחס סביר לעליה בהכנסות אין לדאוג, אבל... תכננו את ההתרחבות כך שפעולת הצמצום, תהיה אפשרית, כמו קפיץ.


ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>