דמי לידה לעצמאית

בדומה לעובדת שכירה, גם כעובדת עצמאית מגיע לך תשלום דמי לידה שנועד לפצות על אובדן הכנסה בתקופה בה אינך עובדת בתקופת הלידה. מעבר לתנאים החלים על כל יולדת עבור זכאות לתשלום דמי לידה, על העובדת העצמאית לשים לב שהינה עומדת בתנאים הבאים:

 • תשלום דמי ביטוח לאומי כעצמאית בתקופת האכשרה שקדמה ללידה
 • הנך עונה להגדרת עצמאי בביטוח לאומי:
  • עוסקת במשלח ידך 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
   ​או
  • הכנסתך החודשית הממוצעת ממשלח ידך שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע
   ​או
  • הנך עוסקת במשלח ידך  מעל 12 שעות שבועיות והכנסתך החודשית הממוצעת ממשלח ידך שווה או גבוהה מ- 15% מהשכר הממוצע

*הרישום כעצמאית ותשלום דמי הביטוח חייבים להתבצע לפני הלידה.
 

תקופת האכשרה:

תקופת אכשרה מזכה מוגדרת כחודשים שבהם עבדת ושילמת דמי ביטוח לאומי, גם חודשים לא רצופים עשויים להיחשב. נכון להיום, תקופת הזכאות לתשלום דמי הלידה נקבעת בהתאם לתקופת האכשרה שנצברה על-פי התנאים הבאים:
 • עובדת עצמאית ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 מתוך 14 החודשים או 15 מתוך 22 חודשים שלפני יום הפסקת העבודה זכאית לדמי לידה מירביים של 15 שבועות (105 ימי זכאות).
 • עובדת עצמאית ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה –  זכאית לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות).

 

כיצד דמי הלידה לעצמאית מחושבים?

סכום דמי הלידה נקבע בהתאם לשכר שלך, על פי השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת - הגבוהה מביניהן. כלומר, דמי הלידה הראשוניים מחושבים לפי המקדמות שאת משלמת במהלך השנה (מקדמות שנקבעות לרוב לפי ההכנסות שהיו לך בשנה הקודמת). דמי הלידה הסופיים מחושבים רק בתום שנת המס לאחר קבלת השומות הסופיות, ורק אז ניתן לערוך השוואה בין ההכנסות שלך בשנת הלידה לשנה שקדמה לה.

שכירה במקביל להיותך עצמאית: יתקבלו אוטומטית דמי לידה חלקיים בהתחשב בהכנסותיך כעצמאית בלבד, ועל הכנסות כשכירה – תצטרכי להגיש תביעה באופן נפרד לביטוח לאומי.

מועד קבלת דמי הלידה מתבצע באופן הבא: את התשלום הראשוני את מקבלת ישירות לחשבון הבנק שלך מיד לאחר הלידה או עם הפסקת העבודה במהלך ההיריון, אך לא לפני 53 ימים מתאריך הלידה המשוער שנקבע ע"י הרופא במצב בו הינך זכאית לדמי לידה מירביים, או 28 ימים לפני תאריך לידה משוער במקרה בו הינך זכאית לדמי לידה חלקיים.


האם לעצמאית מותר לעבוד בחופשת הלידה?

עצמאיות בחופשת לידה יכולות לבצע פעולות לתחזוקת העסק מבלי שהפעילות תפגע בזכאות שלהן לדמי לידה – זאת בהתאם לקבלת אישור לכך מראש מביטוח לאומי.

חשוב לזכור: עצמאית שעומדת ללדת – יש להסדיר את החובות לביטוח לאומי (במידה וישנם) לפני הפסקת העבודה כדי שלא תיפגע הזכאות של היולדת לקבל את דמי הלידה.

*שימו לב, גם אב שמפסיק את עבודתו לרגל הטיפול בילד ויוצא לתקופת לידה והורות עשוי להיות זכאי לדמי לידה! הימים בהם האב שוהה בתקופת לידה והורות הם על חשבון ימי הזכאות של היולדת.