המנטור הפיננסי של BDO

 

יחידת העסקים הקטנים והבינוניים ב-BDO מספקת מעטפת שירותים וליווי צמוד לבעל העסק או החברה. על מנת להתמודד עם האתגרים הרבים של ניהול עסק קטן ובינוני. המנטור הפיננסי, מסייע לעסקים להיערך מראש ומלווה אותם בדרך להצלחה תוך סיוע לשמירה על יציבות והמשכיות עסקית. השירותים המוצעים ניתנים ללקוח תוך יחס אישי ומותאם עבור צרכי העסק שלו. מידע נגיש, ובקיאות במצב הפיננסי בעסק שלכם, מאפשרת קבלת החלטות אסטרטגיות מבוססות להשגת יעדי צמיחה תוך הימנעות מתשלומי יתר, צבירת חובות ועוד.

 

 כמענה לאתגרים בניהול עסק - שירותי מנטור פיננסי כוללים:

  • ייעוץ שוטף למנכ"ל והנהלת העוסק בכל סוגיית פיננסים, חשבונאות ומיסוי.
  • הפקת דיווח חשבונאי ניהולי בתדירות תקופתית.
  • תחזיות תזרימי מזומנים וניתוח מצבו הפיננסי של העוסק.
  • סיוע בבניית תקציב, ליווי אסטרטגי והגדרת יעדים לצמיחה.
  • ליווי שוטף בניהול ושיפור ביצועים: גיבוש דוחות ניהוליים ומעקב אחר ביצועי העוסק.
  • תכנון פיננסי לטווח קצר וארוך, התוויית קווי פעולה ומדיניות כלכלית.
  • ליווי עסקאות ברמת התא המשפחתי תוך שימת דגש מיוחד על צרכי הנישום.
  • ניהול העושר המשפחתי.

 

 ליצירת קשר ומידע נוסף >>