מרכזי רווח - יער ועצים בעולם הרווחיות

 

"אנו מרוויחים, הכל בסדר...לא צריך כל הזמן לחפור..." – אמירה הנשמעת בישיבת הנהלה כדי להרגיע את הרוחות. כשערכנו מטווח כיוונו את הנשק למטרה הניצבת מולנו, שכבנו בנוח, עצרנו נשימה וירינו. מפקד המטווח אמר: "קלעתם יפה למטרות ואף המיקבץ מצוין. במציאות יש רק בעיה קטנה אחת – המטרות זזות !". הקורונה לימדה אותנו שהכל זז כל הזמן.

 

מדידת ביצועים בשיטת מרכזי רווח

עסקים חייבים לקיים סיעור מוחות תמידי כיצד על העסק לפעול לאור השינויים. במישור החשבונאי אני ממליץ על מדידת ביצועים בשיטת "מרכזי רווח" – ביצוע ותחזית מתגלגלת.

חלקו את העסק למרכזי רווח ("עסק" – הגדרה ארגונית. לאו דוקא חברה. קבוצת חברות משרתת לקוחות באמצעות מוצרים ושירותים). מרכז הרווח עשוי להיות הלקוח ולאו דוקא המוצר או השירות. מדידה טובה יותר: מרכזי רווח שמציגים את רווחיות הלקוח (או שוק) לפי המוצרים והשירותים הנמכרים לו.

יחסו למרכזי הרווח הכנסות והוצאות ישירים. יחסו עלויות שכר ישיר ועקיף כולל מספר השעות, מספר יחידות ייצור ושירות (דוגמה: אולם תצוגה למכירת רכבי יוקרה ימדוד את עלות כוח אדם, שעות כוח אדם, מטרים רבועים של שטחי תצוגה ומשרדי מכירה). בנוסף יחסו: פחת והפחתות, הוצאות מימון ועמלות, חלק יחסי מהוצאות הכלליות של העסק. "קיימות 10 שיטות שגויות" ל – "העמסת" כלליות. במשך השנים למדתי כי השיטה הפחות מעוותת היא יחוס עלויות אלה ביחס של מחזור הכנסות של מרכז הרווח מכלל ההכנסות.

התוצאה היא דוח רווח והפסד פיננסי ותפעולי לכל מרכז רווח באופן שסיכום כל מרכזי הרווח זהה לדוח הרווח וההפסד של העסק.

 

המדדים שנמדוד לכל מרכז רווח

לכל מרכז רווח ימדדו: שיעור רווח גלמי, תפעולי ונקי. הכנסות ליחידת ייצור (אולם תצוגה: הכנסות ל-1 מטר מרובע). הכנסות לעובד לשנה. התוצאות יושוו אחת לחודש או רבעון לתקציב, לתקופה אשתקד, ולתקופה קודמת עוקבת. דוח לרבעון שהסתיים בספטמבר 2021 יושווה לרבעון שהסתיים בספטמבר 2020, לרבעון שהסתיים ביוני 2021, לתשעת החודשים שהסתיימו בספטמבר 2021 בהשוואה לספטמבר 2020 וכל זאת ביחס לתקציב. תוצאות אלה ניתן להשוות לביצועי חברות דומות בתחום (נתוני בורסה) אך החשוב יותר הוא השוואה רב תקופתית בעסק שלכם. אינטל העולמית שולחת הודעות למנהליה על כל תזוזה כלפי מטה של 0.5% בתוצאות לעומת התקציב.

הכנסה לעובד לשנה הוא יחס שנוי במחלקות – מדוע כה חשובה ההכנסה לעובד ולא הרווחיות ? התשובה היא גם וגם. נתוני הרווחיות הם המטרה – הכנסה לעובד עשויה להיות אמצעי יעיל, מהיר ומדוייק שלא מצריך הכנות רבות כדי למדוד תפוקה ויעילות. כל עסק ימדוד את ההכנסה לעובד בדגש למגמה ולא בהכרח למספר עצמו.

עם תחילתה של שנה חדשה, זוהי הזדמנות לעיצוב מערכת המידע לשנה האזרחית החדשה המתקרבת אלינו במהירות.


ליצירת קשר עם המומחים שלנו