פוסטים


מאת חנא ג'רייס | 04 נובמבר 2021

מה זה מס יסף או "מס עשירים"

מס על הכנסות גבוהות או בשמו הנוסף מס יסף, הינו מס המוטל על הכנסתו החייבת של יחיד העולה בשנת המס על התקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה. קרא עוד


מאת דורון שטיין | 31 אוקטובר 2021

בעלי שליטה ועצמאים

דוח שנתי למס הכנסה של בעלי שליטה ועצמאים חייב לקבל תשומת לב גבוהה. בעוד חברה מנהלת את ספריה לפי שיטת  הרישום הכפולה, הרי שעצמאי מנהל את ספריו בדרך כלל לפי השיטה החד-צידית ואילו בעלי שליטה בדרך כלל, אינם מנהלים ספרים, או מנהלים אותם... קרא עוד


מאת זהר ממן | 12 אוקטובר 2021

אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקין

אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקין הינם שני מסמכים קריטיים ורלוונטיים למרבית צורות ההתאגדות הקיימות: עוסק פטור, מורשה, שותפות וחברה בע"מ. קרא עוד


מאת סימה כהן | 11 אוקטובר 2021

אישור ניכוי מס במקור

במשפט: אישור כי מקבל התשלום מפריש מיסים בדיווח שוטף ועל כן אין צורך להפריש מס בעת ביצוע העסקה. קרא עוד


מאת יואל טולדנו | 03 אוקטובר 2021

אחרי החגים הגיע... על מה לשים לב לפני שמעבדים שכר

רובם ככולם של המעסיקים עסוקים בימים אילו בחישוב השכר לתקופת החגים.לתשומת לבכם כמה דגשים חשובים לתקופה מיוחדת זו. קרא עוד


מאת דורון שטיין | 12 ספטמבר 2021

מרכזי רווח - יער ועצים בעולם הרווחיות

"אנו מרוויחים, הכל בסדר...לא צריך כל הזמן לחפור..." – אמירה הנשמעת בישיבת הנהלה כדי להרגיע את הרוחות. כשערכנו מטווח כיוונו את הנשק למטרה הניצבת מולנו, שכבנו בנוח, עצרנו נשימה וירינו. מפקד המטווח אמר: "קלעתם יפה... קרא עוד


מאת דורון שטיין | 08 אוגוסט 2021

תזרים מזומנים חופשי

דוח רווח והפסד, מייצג את רווחיות החברה אך לא את תזרימי המזומנים שלה. חברה בצמיחה עשויה להציג רווח ובו בעת לסבול מגרעון תזרימי עקב השקעות צמיחה וגידול בהון החוזר (לקוחות, ספקים, מלאי). דוח על תזרימי המזומנים בנוי משלושה חלקים. קרא עוד


מאת זהר ממן | 01 אוגוסט 2021

חשיבות האסטרטגיה בהקמת עסק

אסטרטגיית ניצחון פעם קראתי ש"אסטרטגיה היא חיפוש שיטתי אחרי תוכנית פעולה שתפתח את היתרון התחרותי של העסק ותעצים אותו" ובמילים אחרות: ההבדלים ביניכם לבין המתחרים שלכם הם הבסיס ליתרון שלכם. כלומר, שני מתחרים לא  יכולים... קרא עוד


מאת זהר ממן | 01 אוגוסט 2021

דוח מאזן

כדי להבין האם החברה שבבעלותכם פועלת ביעילות ובמה היא צריכה להשתפר, אתם חייבים לדעת לשאול את עצמכם את ארבע השאלות הבאות: קרא עוד


מאת דורון שטיין | 07 יולי 2021

התועלת שתפיקו מדוחות כספיים

"מי צריך את ההתעסקות הזו מדי חודש... יש לי דוח רווח והפסד-זה מספיק!".אמירה זו נכונה בתנאי שהעסק פועל על בסיס מזומנים, אין חוב לקוחות וחוב לספקים, אין מלאי, אין השקעות ברכוש קבוע, אין חברות מוחזקות, אין הפרשה להתחייבויות שטרם... קרא עוד