שאלות ותשובות בעת יישום IAS 20 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי לאור משבר הקורונה (COVID 19)

הובטח לחברה שהיא תקבל מענק ממשלתי או סיוע ממשלתי אחר כדי לסייע לה להתמודד עם המשבר, מהי ההשלכה החשבונאית?

משבר הקורונה הינו משבר עולמי שפוגע בתעשיות רבות, ואכן ממשלות רבות, כדי לסייע לחברות שפועלות בתחומם מציעות סיוע ממשלתי. הסיוע עשוי לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים: דחייה של תשלומי מיסים, החזרי מס ואף מענקים. בהתאם לאופי ומאפייני הסיוע, על חברה לקבוע מהם כללי ההכרה המדידה והסיווג שחלים עליו. כך למשל במקרים בהם הסיוע הממשלתי עונה להגדרה של מענק ממשלתי שבתחולת 20 IAS, לא ניתן להכיר במענק בדוחות הכספיים של החברה לפני שקיים ביטחון סביר שהחברה תציית לתנאים הנלווים לו ושמענק או הסיוע אכן יתקבלו. 


בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי