מענק הפעימה הרביעית

להלן פירוט השלבים שעליכם לבצע ע"מ לקבל את הכסף לחשבון:

שלב בדיקת זכאות:

 • יש לבדוק שהעסק שלכם עונה להגדרת עסק מזכה ואתם זכאים לקבל את המענק.
 • יש לבדוק את מצבת העובדים בעסק לחודשים 3-10: 3-6 עפ"י נתוני העסקה, 7-10 עפ"י צפי העסקה
 • •יש לבדוק שהעובדים שנוספו למצבת עונים להגדרת עובד מזכה  וששכר העבודה של העובדים עלה על 3,300 בחודש הגשת המענק.

שלב הכנת החומר:

 • יש לבחור את מסלול האופטימלי לעסק: על פי סימולטור של לשכת התעסוקה
  אם עיקר העובדים נקלטו בחודש מאי ויוני, עדיף לבחור במסלול א'
  אם עיקר העובדים נקלטו מיום 1 ביולי ואילך, עדיף לבחור מסלול ב' 

 • יש לבדוק לאיזו קבוצה העובדים המזכים משתייכים:
 • יש להכין את רשימת העובדים ולגביהם מוגש המענק להקפיד על איסוף מדויק של פרטי העובדים לגביהם מוגש המענק. חוסר בפרטים או אי דיוק בהם מונע קבלת מענק בגין אותו עובד. וכן יש לסדר את רשימת העובדים לפי סדר עדיפות.

שלב הגשת המענק:

 • יש להקים אזור אישי בפורטל הממשלתי: לחצו כאן
 • יש לוודא שיש ברשותכם מספר תיק הניכויים במס הכנסה, ושפרטי הבנק במערכת מס הכנסה ניכויים - מעודכנים.
 • יש להגיש את המענק באתר של לשכת התעסוקה לחצו כאן
 • יש לבצע מעקב על אישורי העובדים ובדיקת סטטוס (התקבל מייל לכתובת שציינת עם עדכון).
 • קבלת המענק לחשבון הבנק של המעסיק עבור כל עובד שאישר.

נקודות חשובות:

 • יש להגיש בקשה למענק בכל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר בנפרד, בגין השבת עובדים בחודשים 4-6 יוגש מענק ביולי, בגין עובדים שהושבו בחודשים 4-7 יוגש מענק באוגוסט, בגין עובדים שהושבו בחודשים 4-8 יוגש מענק בספטמבר, ובגין העובדים שהושבו בחודשים 4-9 יוגש מענק באוקטובר.
 • את המענק יש להגיש עד 60 ימים מתום החודש.
 • להלן הפרטים הנדרשים של העובדים שיש להכין:
  שם פרטי + שם משפחה כפי שמופיע במרשם אוכלוסין
  מס' ת.ז.
  האם הועסק על ידך לפני 1.3.2020 (כן/לא)
  מייל אישי של העובד
  מס' נייד של העובד
  האם נרשם בלשכת התעסוקה כמבקש עבודה (כן/לא)
 • את נתוני העובדים ניתן למלא גם באקסל ולעלות את האקסל להגשת הבקשה באתר - מצ"ב אקסל.
 • על העובד יהיה לאשר את חזרתו לעבודה במוקד הטלפוני או באתר.
 • הליך הגשת הבקשה הינו הליך טכני ברובו, ומחייב איסוף מקדים של נתוני העובדים, כמו גם מעקב אחרי העובדים שיאשרו את הבקשה בגינם לאחר הגשת הבקשה על ידי המעסיק. לפיכך יש מקום למנות בחברה גורם מתפעל שירכז את הנתונים ויגיש את הבקשה.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>