מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת בעסקים

 

המענק החדש מאופיין בתנאים שונים לשתי קבוצות עיקריות :

1.עסקים, שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 הוא 18 אלף שקלים עד 300 אלף שקלים,

2 .עסקים, שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 הוא בין 300 אלף שקלים לבין 400 מיליון שקלים

 

עסקים שמחזור העסקאות שלהם ב-2019 גבוה מ-300 אלף שקלים.

 

תנאי הזכאות :

  1. מחזור העסקאות של העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020  בתוספת סכומי המענקים שהתקבלו  להוצאות קבועות אינו עולה על מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר 2019
  2. העוסק היה זכאי לפחות לשלושה מענקי השתתפות בהוצאות קבועות מתוך חמש תקופות הזכאות של המענקים בשנת 2020.

סכום המענק:

המענק יחושב במספר שלבים :

   שלב א '

עסקים עם מחזור של עד 20 מיליון שקלים (2019 ) -גובה המענק הינו 12% מסך המענקים שהתקבלו

עסקים עם מחזור מעל 20 מיליון שקלים (2019 )- גובה המענק הינו 15% מסך המענקים שהתקבלו

   שלב ב'

 סכום המינימום לתשלום במענק זה יהיה 9,000 שקלים וסכום המקסימום - 50 אלף שקלים.

   שלב ג'

יש לבדוק את אחוז הירידה  ממחזור העסקאות של העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020  בתוספת סכומי המענקים שהתקבלו  להוצאות קבועות לעומת מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר 2019

ולפי האחוז הירידה  יחושב גובה המענק שיתקבל בפועל  עפ"י החישוב הבא :

אחוז  הירידה  נמוך מ90% - המענקים יתקבלו במלואם

האחוז שווה או מעל 90% - גובה המענק שיתקבל הינו 65%  מהמענק שחושב

 

עסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 הוא בין 18 אלף שקלים ל- 300 אלף שקלים

 

תנאי הזכאות :

  1.  מחזור העסקאות של העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020  בתוספת סכומי המענקים שהתקבלו  להוצאות קבועות אינו עולה על מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר 2020
  2. אחוז הירידה ממחזור העסקאות של העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020  מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר 2019 גבוה מ25%

סכום המענק:

 שלב א'

סכום המענק יהיה בהתאם לשיעורי הירידה במחזורים, שבין מרץ-דצמבר 2019 לעומת מרץ-דצמבר 2020 עפ"י החישוב הבא

שעור הירידה במחזורים

גובה הפיצוי

25%-40%

3000 ₪

40%-60%

5000 ₪

60% ומעלה

9000 ₪

 

 

   שלב ב'

יש לבדוק את אחוז הירידה  ממחזור העסקאות של העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020  בתוספת סכומי המענקים שהתקבלו  להוצאות קבועות לעומת מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר 2019

ולפי האחוז הירידה  יחושב גובה המענק שיתקבל בפועל  עפ"י החישוב הבא :

אחוז  הירידה  נמוך מ90% - המענקים יתקבלו במלואם

האחוז שווה או מעל 90% - גובה המענק שיתקבל הינו 65%  מהמענק שחושב

 

 עוסק פטור

המחזורים שיילקחו לצורך חישוב הזכאות למענק וכן לחישוב גובה המענק יהיו המחזורים העסקאות השנתיים של 2019 ומחזורי העסקאות השנתיים של 2020 בהתאמה לתנאי החישוב שנקבעו

 

עסקים שהחלו לפעול החל מיום 01.01.20 ועד 29.02.20

התנאי לקבלת המענק, הוא שהעוסק היה זכאי לפחות לשני מענקי השתתפות בהוצאות קבועות מתוך חמש תקופות הזכאות. סכום המענק לגביהם יהיה  4,000 שקלים לעוסק מורשה ו- 3,000 שקלים לעוסק פטור

 

אופן הגשת התביעה ותשלום המענק

התביעה להגשת המענק תוגש בטופס מקוון החל מיום 21.02.10 ועד 21.05.10.

המענק ישולם תוך 14 יום ממועד הגשת התביעה.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו