דחיית דיווח ותשלומי המע״מ בגין חודש אפריל

ביום 15/5/2020 אושרה דחייה של כל דיווחי ותשלומי המע"מ בגין חודש אפריל עד ליום 25/5/2020.

ההארכה שניתנה הינה לדיווח ולתשלום מע"מ עבור החודשים מרץ-אפריל 2020, ועבור חודש אפריל 2020 למדווחים חד-חודשי, וזאת עד ליום 25.05.2020

מועד הדיווח הדו-חודשי עבור חודשים ינואר-פברואר שכבר התקבלה דחייה בגינו בעבר הינו עד ליום 18.05.2020