התעצמות המסחר האלקטרוני בצל הקורונה - דיני מיסוי עקיף

בהמשך לפרסום הרצ"ב לגבי הרפורמה בדיווחי המע"מ והמכס שהיתה צריכה להיכנס לתוקף באיחוד האירופי מיום 1.1.21,  נוכח קשיים מעשיים עקב משבר COVID-19, הודיעו הטריבונלים המוסמכים באירופה על דחיית הכניסה לתוקף, זאת ליום 1.7.21. הדחייה בתחולת החוק ליום 1.7.21 נועדה לתת למדינות החברות באיחוד ולעסקים מספיק זמן כדי להיערך כראוי.

משבר הקורונה נתן דחיפה למעבר עסקים לדיגיטל ולמסחר אלקטרוני. אחד הדברים המשפיעים ביותר על עסקים אלו, הוא תמחור נכון, הלוקח בחשבון את המס העקיף החל על המכירה, תוך ציות לדיני המס העקיף במדינות הרלוונטיות, בד בבד עם חוקי הגנת הצרכן, המחייבים מצג אמיתי ללקוח על כלל העלויות שיושתו עליו.

דיני המיסוי העקיף - אירופה

המסחר האלקטרוני כבר מ- 2003 היה בפוקוס גדול של מדינות האיחוד האירופי, אשר חוקקו הוראות בדירקטיבה, שתכליתן מיסוי עקיף לפי מקום הצריכה ויצירת תנאי תחרות שוויוניים, באופן שהמס על שירות הניתן באמצעי אלקטרוני לצרכן המקומי, יחויב במע"מ בשיעור זהה, בין אם השירות התקבל מספק מקומי ובין אם מספק זר. לעניין מכירת טובין לצרכנים אירופיים, חל דין שתכליתו השתת מע"מ במדינת היעד, במכירות מעל רף שנתי מסויים, ואילו מתחת לרף – חיוב במע"מ החל במדינת המוצא. בעסקאות חוצות גבולות מכס חל פטור ממע"מ ביבוא טובין בערך של עד 22 יורו.

עם השנים, גם ארגון ה OECD פרסם דו"ח המאמץ את עקרון המיסוי העקיף לפי מדינת היעד, ומדינות רבות נוספות השיתו דינים דומים, ובהם ארה"ב, שם קבע בית המשפט העליון כי לעניין חבות ב- sales tax די בקיומו של נקסוס דיגיטאלי. דינים דומים חוקקו ברוסיה, יפן, אוסטרליה, טיוואן, דר' קוריאה ועוד.

המשמעות עבור עסק ישראלי המוכר באמצעים דיגיטאליים ללקוחות ברחבי העולם, היא כי מעבר לדין החל במקום מושבו שלו, למשל לעניין זכאות למע"מ בשיעור אפס, עליו לתת את הדעת על הדין החל במקום מושבו של כל לקוח ולקוח.

בשנת 2015 השתכלל האיחוד האירופי והשית חבות במע"מ על שירותים הניתנים באמצעות האינטרנט גם על הפלטפורמות באמצעותן נמכרים השירותים, ובשנת 2019 העניק הקלות שונות לעסקים קטנים והגמיש כללי הנפקת חשבוניות.

 

מה צופן העתיד

בשנת 2021, צפוי האיחוד האירופי להרחיב את השימוש במנגנון הדיווח און ליין לרישום במדינה אחת בלבד ותשלום מע"מ במדינות השונות, על קשת רחבה יותר של שירותים וכן על מכירת טובין לצרכנים סופיים ברחבי האיחוד. זאת תוך ביטול הדין הקיים לעניין טובין.

צעד נוסף ומשמעותי שייכנס לתוקף באיחוד האירופי מיום 1.1.21 לגבי יבוא מוצרים שערכם עד 150 יורו ונמכרים לצרכנים סופיים ברחבי אירופה, הוא מעבר לתשלום המע"מ ביבוא במנגנון רישום און ליין, חלף תשלום מע"מ ביבוא עם שחרורם מפיקוח מכס, תוך ייעול הליך השחרור מחד, ומאידך דיווח מע"מ על כל מוצר כבר בעת המכירה. החבות הנ"ל תחול גם על פלטפורמות באמצעותן נמכרים מוצרים (בתנאים מסוימים) ובכך תתייעל האכיפה. יודגש, כי מהלך זה נעשה במקביל לביטול הפטור ממע"מ ביבוא טובין בשווי של עד 22 יורו.

 

ומה באשר לישראל? בישראל עדיין חל פטור ממע"מ ביבוא אישי של טובין בשווי עד 75$ ופטור ממכס בגין טובין בערך של עד 500$, תוך הפליית הספקים המקומיים למול הזרים. לגבי פלטפורמות או אתרים ישראליים, גם אלה שכל תכליתם תוכן בלבד, והפניה לרכישת מוצר מחו"ל באמצעות אתר זר, נקבע כי יחויבו במע"מ על העמלה או הרווח שלהם, למעט, לגבי אתרי התוכן והשיווק, במקרים שהטובין המיובאים פטורים ממע"מ, דרישה לא פרקטית לזיהוי פרטי עסקה שאינם כלל צד לה.

הטמעת הכללים החדשים מבעוד מועד, החל מהממשק מול הלקוח והתמחור, וכלה ביישום נכון ויעיל של הדינים השונים, תמנע "הפתעות" בדמות מס עקיף שלא ניתן בדיעבד לגלגל על הלקוחות.

 

צרו קשר עם המומחים שלנו