מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות - הקלה למדווחים על בסיס מזומן

בהתאם להודעת משרד האוצר מיום 15.5.20, ימליץ המשרד לתקן את החלטת הממשלה בעניין "הפעימה השלישית – מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות", כך שיתאפשר לעוסקים המדווחים על בסיס מזומן לבצע את חישוב ירידת המחזור על דרך השוואת מחזורי החודשים מרץ – יוני בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019, וזאת במקום חישוב הירידה על בסיס החודשים מרץ – אפריל החלה לגבי עוסקים שאינם מדווחים על בסיס מזומן. השימוש באפשרות זאת יותנה בכך ששיעור ירידת המחזורים בחודשים מרץ – אפריל בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019 אינו עולה על 60%.

המלצה זאת ניתנה בעקבות תלונותיהם של עוסקים המדווחים למע"מ על בסיס מזומן, כי בשל ביצוע תשלומי הלקוחות על בסיס "שוטף פלוס", אזי מדידת הירידה על בסיס מזומן בחודשים מרץ – אפריל אינה משקפת את נזקי הקורונה.

לאור האמור, מוצע לעוסקים המדווחים על בסיס מזומן לבחון את שיעור ירידת המחזורים על פי התיקון המוצע, ובהתאם, להמתין לקבלת החלטת הממשלה בעניין טרם הגשת הבקשה למענק.

לקריאת הודעת משרד האוצר >>