הסכמי רישוי למשתמשי קצה EULA

EULA הינו הסכם רישיון המסדיר את מערכת היחסים בין מפתח התוכנה לבין משתמש הקצה.

עם רכישת תוכנת SAP BUSINESS ONE וקבלת הרישוי נדרש הלקוח לחתום על  מסמך זה ומנגד יקבל את המסמך חתום מיצרן התוכנה.

להורדת ההסכם >>שירות תמיכה טלפוני - 077-8983300