הודעות מערכת ואופן הטיפול בהן

הודעות מערכת ואופן הטיפול בהן:

 1. "לצורך הפקת מסמך זה יש להגדיר תחילה סדרה תחת מודול מנהלה"
 2. "התאריך חורג מהטווח המותר"
 3. "טופס זה איננו נכלל בחבילת התוכנה" או לחילופין "אינך מורשה לפתוח טופס זה"
 4. "מטבע לא חוקי"
 5. "לא ניתן לדווח עקב סכומים שליליים"

 

פתרונות להודעות מערכת:

1. "לצורך הפקת מסמך זה יש להגדיר תחילה סדרה תחת מודול מנהלה"

תאור הבעיה: ההודעה מתקבלת בעת כניסה למסמך במערכת ובמקביל מתבצעת חסימת צפייה במסמכים קיימים או הפקת מסמכים חדשים.
הסיבות הצפויות:

 • הסדרה הסתיימה
 • הסדרה נעולה
 • למשתמש אין הרשאה לקוד הקבוצה שהוגדר בחלון הספרורים
 • מפתח התקופה והסדרה אינם זהים (בחברות רב שנתיות)

הפתרון:

 • יש להקים סדרה חדשה במודול מנהלה> אתחול מערכת> ספרור מסמכי שיווק
 • יש להסיר את תיוג הנעילה בחלון הספרורים
 • יש להגדיר הרשאה עבור קוד הקבוצה. לשם כך יש להיכנס למודול מנהלה> אתחול מערכת> הגדרת הרשאות> הרשאות כלליות. בחלון הגדרת הרשאות יש לבחור "הרשאה מלאה" בסדרת הספרור (מנהלה> אתחול מערכת> סדרת ספרור)
 • יש להתאים את מפתח הסדרה למפתח התקופה
 • יש לסגור את החלונות הפתוחים ולבצע שחזור קובץ ספרורים
 • במידה וההודעה חוזרת בשנית לאחר ביצוע פעולות אלה יש לפנות למוקד התמיכה.

 

2. "התאריך חורג מהטווח המותר"

תאור הבעיה:
תאריך המס/הערך שהוזן במסמך או בתנועת היומן חורג מטווח התאריכים שהוקצו בתקופה הפיננסית הפתרון:
יש להיכנס לתקופה הפיננסית על ידי כניסה למודול מנהלה> אתחול מערכת> תקופות פיננסיות ולהרחיב את טווח תאריכי הערך/מס לפי התאריך שהוזן במסמך.
 

3. "טופס זה איננו נכלל בחבילת התוכנה" או לחילופין "אינך מורשה לפתוח טופס זה"

תאור הבעיה:
הודעות אלה עלולות להתקבל בניסיון כניסה ליישומים השונים מתוך תפריט המערכת ובמקביל נחסמת הכניסה אליהם.
הסיבה:
למשתמש הנוכחי לא הוקצה רישיון מתאים לתפעול המערכת.
הפתרון:
יש להיכנס למערכת עם "משתמש בכיר". לעבור למודול מנהלה> רישיון> ניהול רישיונות תחת לשונית הקצאה יש לבחור את המשתמש שקיבל את הודעת השגיאה. ובטבלת הרישיונות יש לסמן V באפשרות Professional User.
 

4. "מטבע לא חוקי"

תאור הבעיה:
המערכת לא מצליחה לשייך את סוג המטבע לסכום שהוזן בתנועת היומן
הפתרון:

 

 • הפקת תנועה במטבע מט"ח ובחירת חשבון/כרטיס רב מטבעי ללא קוד המטבע
 • הקלדת סימן מטבע שלא הוגדר במערכת בטבלת המטבעות
 • הזנת סמל מטבע השונה ממטבע החשבון/כרטיס

 

5. "לא ניתן לדווח עקב סכומים שליליים"

תאור הבעיה:
הודעת השגיאה מתקבלת בעת שידור דו"ח 856 לרשויות המס
הסיבה:

 • סך דיווח חודשי ברמת החברה שלילי (הגדרת חוק הדיווח ע"י הרשות)
 • סך תשלומים לספק ברמה שנתית שלילי (הגדרת חוק הדיווח)

הפתרון:
סך דיווח חודשי ברמת החברה שלילי לפני הפקת הדו"ח יש לוודא שאין חודש עם ערכים שליליים. (ניתן ע"י הפקת דוחות חודשיים) מכיוון שאין אפשרות להעביר דיווח שלילי ברמה חודשית, על המשתמש ליצור את ביטול התשלום על החודש בו בוצע התשלום בפועל (כלומר על חודש מרץ).
עפ"י הדוגמא לעיל, הלקוח צריך להגיש דוח מתקן על חודש מרץ (ניכוי תקין לאחר ביטול יהיה אפס), ודוח על אפס תשלומים ואפס ניכוי לחודש אפריל.
סך תשלומים לספק שלילי מפיקים את הדוח ברמה השנתית ממיינים את הדוח לפי התשלומים ורואים אם יש ספק עם סך תשלומים שלילי. אם יש כזה- זה אומר שבוטל תשלום שבוצע פיזית במערכת שנה שעברה. שוב לפי העיקרון החודשי- ביטול התשלום צריך להיות 1:1 מול התשלום בחודש התשלום. יש לבטל מול השנה שעברה. להגיש דוח מתקן חודשי ודוח מתקן ברמה השנתית.

 שירות תמיכה טלפוני - 077-8983300