לעבוד מהר ובקלות - קיצורי מקלדת במערכת SAP BUSINESS ONE

 

קיצורי מקלדת שימושיים בעבודה עם מערכת

SAP BUSINESS ONE

 

הפעולה מקשים וצירופים במקלדת

מעבר בין שדות 

 TAB+SHIFT / TAB

מעבר למצב 'הוסף' 

A+CTRL 

מעבר למצב 'חפש'

F+CTRL

שכפול (מסמך, כרטיס, פריט)

D+CTRL

הדפסה

P+CTRL

שכפול שורה

M+CTRL

מחיקת שורה

K+CTRL

בחירה בכרטיס מתוך תנועת יומן
TAB+CTRL

הקלדת תאריך נוכחי
* ואח"כ TAB

סימון שורות ברצף
קליק על השורה הראשונה, SHIFTּ וקליק על השורה האחרונה ברצף

סימון שורות שאינן ברצף
קליק על השורה הראשונהּ, CTRL וקליק על השורות הבאות

מיון דו"ח בסדר עולה
לחיצה כפולה על כותרת העמודה

פתיחת מסמך בסיס
N+CTRL

פתיחת מסמך יעד
T+CTRL

העתקת סכום לתשלום
CTRL + B בעמודת סכום


(בקבלה ובתשלום לספק)

 

 שירות תמיכה טלפוני - 077-8983300