הסכם מייסדים (Founder's Agreement)

במשפט:מסמך משפטי המסדיר את היחסים בין היזמים לבין עצמם ובינם לבין חברת הסטרטאפ שיקימו יחד, לרבות מבנה הבעלות, חלוקת התפקידים, אופן קבלת ההחלטות ועוד. 

 

מה הוא הסכם מייסדים (Founder's Agreement)?

הסכם מייסדים (Founder's Agreement) הוא מסמך משפטי כתוב שמטרתו להסדיר את מערכת היחסים בין מקימי הסטרטאפ ובינם לבין החברה שיקימו. זהו למעשה ההסכם הראשון שכדאי לבצע, לפני שמתמסדים כחברה או פונים לגיוס משקיעים, בעודו מאפשר יצירת מפת דרכים על מה שיקרה מעתה ואילך, איך רצוי ונדרש שהדברים יתנהלו.

בהסכם מייסדים (Founder's Agreement) היזמים צריכים לתאם ביניהם את הציפיות, השאיפות והצרכים שלהם אחד מהשני וכן מהמיזם החדש, כאשר מוטב לדון בפרטים באומץ ולהיות גלויים; כנות וישירות יאפשרו לברר מחלוקות ופערים כבר בשלב מוקדם זה, ולהקטין את הסיכוי "להתפרצויות מפתיעות" בשלבים קריטיים יותר.

הנושאים העיקריים שכדאי לדון בהם בהסכם מייסדים של סטרטאפ או חברה, הם:

חלוקת התפקידים בין היזמים ותחומי האחריות של אחד מהם, לרבות תנאי ההעסקה;

מבנה ההון ואופן חלוקת המניות (כפי שמשקפת את תרומתו של כל יזם);

אופן, גובה ותנאי ההשקעה של היזמים בחברה;

קביעת מטרות ויעדי גיוס הון לחברה (לפי מועדים, סכומים, שלבי התקדמות וכדו');

אופן קבלת ההחלטות בחברה, בכלל זה הגדרת הרוב הדרוש לקבלת החלטות ואופן ההגנה על זכויות המיעוט (זכות וטו);

אופן עזיבתו של יזם מייסד, הן ביוזמתו הן ביוזמת החברה או שותפים אחרים.

הסכם מייסדים (Founder's Agreement) יכול לכלול את הנושאים האמורים, חלקם או נוספים עליהם, בהתאם למה שרלוונטי עבור המיזם ונקודת הזמן בהם הוא נערך. יש לקחת בחשבון שהסכם זה הוא לא הסכם טכני ולכן הוא לרוב קצר יחסית. ההסכמים הטכניים בין המייסדים, שמכילים בד"כ גם את ההוראות הללו, יתרחבו לכדי הסכמים תפעוליים או תקנון תאגידי ככל שהקונספט והמבנה של החברה יתפתח. לכן, מה שחשוב בהסכם מייסדים הוא להסדיר באופן ברור וגלוי את השקפת העולם המשותפת לגבי מערכת היחסים בין היזמים המקימים ואופן התנהלות הרצוי של החברה העתידית.

 

צרו קשר עם מחלקת טכנולוגיה

Enter security code:
 Security code