במשפט:15 שניות על נושאים משמעותיים בתחום היזמות, טכנולוגיה וסטארטפים

האפשרויות באקזיט – מכירת מניות או מכירת נכסים (פעילות)

קרא/י עוד

 


 

רישום חשבונאי של מענק מו"פ

קרא/י עוד

 


 

 FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act

קרא/י עוד >>

 


 

 Pre-money Valuation 

קרא/י עוד >>

 


 

מערכות ניהול הון החברה (קפ טייבל)

קרא/י עוד >>

 


 

 התנהלות סטרטאפים קטנים בצמיחה (עד 10 עובדים)

קרא/י עוד >>

 


 

תהליך הלוואת בעלים בסטרטאפ 

קרא/י עוד >>

 


 

הכדאיות בהקמת חברה בת בארה"ב והיכן?

קרא/י עוד >>

 


 

התמודדות עם תשובה שלילית של קרן השקעות

 

 

תחום המט"ח בארץ ובחו"ל

קרא/י עוד >>

 


 

על נתח שוק של הסטרטאפ 

קרא/י עוד >>

 


 

היתרונות החשבונאיים לסטרטאפים בפתיחת חברה

קרא/י עוד >>

 


 

צירוף מנכ"ל לסטרטאפ

קרא/י עוד >>

 


 

תמחור שירות, חבילות ומנויים

קרא/י עוד >>

 


 

Finder's Fee

קרא/י עוד >>

 


 

בטחונות בגין גיוס אשראי וניהול הקשר עם הבנק

קרא/י עוד >>