השקעות המונים (Investment Crowdfunding)

במשפט: המונח השקעות המונים (Investment Crowdfunding) מתייחס לגיוס משקיעים בשיטת מימון המונים (crowdfunding) – גיוס הון ממספר גדול של משקיעים, כאשר כל אחד משקיע סכום קטן בתמורה למניות או אגרות חוב של החברה. 

מהן השקעות המונים (Investment Crowdfunding)?

מימון המונים (Crowd funding או crowdfunding) היא שיטה לגיוס כסף ממספר רב של אנשים פרטיים לטובת מימון מיזמים, עסקים וארגונים שונים. בהתבסס על שיטה זו התפתח התחום של השקעות המונים (Investment Crowdfunding) - גיוס כסף ממספר גדול של משקיעים, כשכל אחד מהם משקיע סכום קטן. בשונה ממימון המונים קלאסי, בו הציבור רוכש מוצר או תומך בפעילות ללא כוונת רווח, כאן המשקיע רוכש מניות או אגרות חוב של החברה.

חברות המגייסות בדרך זו פטורות מהגשת תשקיף ודו"חות בורסאיים מלאים, דבר המוריד באופן דרמטי את עלויות הגיוס ומאפשר לחברות קטנות לגייס כסף מהציבור. כמו כן, מתאפשר למשקיעים פרטיים וקטנים להשקיע בחברות באופן ישיר ונגיש, לרוב באמצעות האינטרנט.

בארה"ב הותר מימון המונים באפריל 2012 כחלק מה-JOBS Act. בארץ הדבר ניתן החל מדצמבר 2015, ומוגבל ל-3 מיליון שקלים לחברה. בהתאם להתפתחויות המבורכות, ניתן למצוא ברשת מבחר פלטפורמות מימון המונים שמותאמות במיוחד לטובת השקעות המונים בין משקיעים פרטיים לחברות סטרטאפ.