הפסיקה שתעזור לחברות ישראליות הפועלות בחו"ל לדחות תשלומי מס

04 ספטמבר 2017

בניגוד לעמדת רשות המסים, קבע השופט מגן אלטוביה כי השקעות שביצעה קבוצת רוזבאד בנדל"ן בחו"ל באמצעות חברות זרות - נחשבות הכנסות מעסק ולא הכנסות פסיביות. המשמעות: החברה לא תחויב במס בישראל עד שתמשוך בפועל את הרווחים מהחברות הבנות.

לכתבה