This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

כיצד חוק מהע"מ משפיע על יזמי התחדשות עירונית?

אילת יצחקי , שותפה, מיסים עקיפים |

03 נובמבר 2020

חוק מע"מ מקנה הטבת מע"מ אפס על שירותי הבנייה לפי תכנית החיזוק או במכירת דירה חלופית בפרויקט פינוי בינוי. לעניין זה מפנה להגדרות חוק מיסוי מקרקעין הקובעות מפורשות כי בשירותי הבנייה ייכללו תשלומי היזם לכיסוי ההוצאות הכרוכות כפי שיקבע המנהל. הלה אכן קבע בחוזר משנת 2009, כי יכללו את ההוצאות המשפטיות של הדיירים, בהן נושא היזם. רשות המסים לעומת זאת שוללת קיזוז מס תשומות בגינן בידי היזם. למעשה אינה מכירה בהיותן חלק משירותי היזם ותנאי להוצאת הפרויקט לפועל ובכך, מכרסמת בהטבת המע"מ. לדידנו, נוכח פסיקה חדשה שכורכת את החזרי ההוצאות בביצוע עסקה, כחלק ממנה, יש מקום לבחינה מחודשת של הנושא.

אילת יצחקי, שותפת מיסים עקיפים ב-BDO בשיתוף התאחדות בוני ישראל הציגו בפני רשות המסים פתרון חלופי שיאפשר לגשר על המחלוקת ולהגיע לתוצאת המס הראויה, המבוסס על תקדימים שניתנו בעבר במקרים אחרים. מקווים כי הנושא יבוא על פתרונו בקרוב.

לכתבה המלאה בכלכליסט >>