This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

סקירת אפליקציית מגן 2 - בשיתוף עמותת פרטיות לישראל

גלעד ירון , ראש חטיבת הגנת המידע והפרטיות |

18 אוגוסט 2020

BDO בשיתוף עמותת ישראל לפרטיות, ערכו סקירה מקיפה ליישומון המגן 2 גם בהיבטי הפרטיות וגם בהיבטי האבטחה של האפליקציה. ממצאי הסקירה מראים כי אימוץ "המגן 2" ברמה הלאומית עשויה לסייע לקטוע את שרשראות ההדבקה ביעילות רבה מזו של מעקבי השב"כ, להגביר את אמון הציבור בפעולות הממשלה, לקדם ערכים של ערבות הדדית - ולעשות כל זאת אגב כיבוד פרטיותם של אנשים. קראו את הסקירה המלאה בפורטל Israel Defense.

לסקירה המלאה >>