תוכנית "כחלון הוזלות" בוטלה, המס על מוצרי חשמל, ספורט - ע"וד אילת יצחקי במאמרה ל-Bizportal

אילת יצחקי , שותפה, מיסים עקיפים |

01 ינואר 2020

בתום השנה, יפקע תוקף הוראת השעה המעגנת את תכנית שר האוצר כחלון, "נטו הוזלות", משנת 2018, שהביאה לביטול מכסים על מוצרי חשמל, תמרוקים וקוסמטיקה, צעצועים ואביזרי  ספורט, תאורה והלבשה. עם פקיעת תוקפה, יחולו עליהם מכסים בשיעורים של 6 עד 12 אחוזים. ככל שהכנסת תתפזר, יוארך תוקפה עד תום שלושת החודשים הראשונים לכהונת הכנסת החדשה, אחרת, תפקע בהעדר קביעה אחרת בצו.

אילת יצחקי, שותפה, מיסים עקיפים במאמרה לאתר Bizportal

לכתבה המלאה >>