This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

עסקים מניעים צמיחה אזורית

תאריך: 03 אוקטובר 2017
שעות: 09:00 - 14:00
אזור תעשייה מילואות דרום
אזור תעשייה מילואות דרום
עכו  
הוראות הגעה

  • תוכן

 

יום ג' | 3.10.17 | מתחם מילואות א.ת עכו

הרשם לכנס


09:00-09:30 התכנסות וכיבוד

09:30-10:00 פתיחה וברכות
הנחיית הכנס - ליאת פאר, מלווה אזור גליל מערבי מטעם התנועה הקיבוצית

10:00-10:20 חיים חבלין, מנהל מחלקת חקלאות, יזמות ותיירות, התנועה הקיבוצית
הקמת איגוד היזמות הכפרית - קידום והעצמת עסקים קטנים במרחב הכפרי

 

10:20-10:40 יוסי ישראל, רו"ח, שותף ומנהל המחלקה הכלכלית באשכול ההתיישבות, BDO
ניהול יזמויות ועסקים קטנים במרחב הכפרי 

10:40-11:15 פאנל גורמים אזוריים לפיתוח עסקים קטינים במרחב הכפרי בהשתתפות:
לירון שוסטרמן, מנהלת מרכז מעברים גליל מערבי
מאיר מורן, יועץ עסקי ומלווה תהליכי יזמות במרחב הכפרי
ניר רובינפלד, מנהל סניף מעוף נהריה
נציגי יזמות מיישובי האזור

11:20-12:00 הרצאה ליזמים - קרן הומל אלון שיווק חברתי
קהילות דיגיטליות מנצחות

12:00 ארוחת צהריים קלה -13:30
יריד חשיפה לעסקים קטנים מקומיים

13:30-14:00 סיכום

 

קהל היעד: יזמים, בעלי עסקים וממלאי תפקידים בקיבוצים וביישובים בגליל המערבי, ובהנהלות יישובי המועצות מטה אשר ומעלה יוסף


הרשם לכנס