מאמר:

שיפורים שנתיים לתקני IFRS – מחזור 2016-2014

08 ינואר 2017

בחודש דצמבר 2016 פורסמו תיקוני שיפורים שנתיים לתקני IFRS מחזור 2016-2014 , המהווים חלק מתהליך פרויקט
השיפורים השנתיים.

למסמך המלא לחץ כאן