• חיפוש מתקדם

תצוגה 1 - 9 מתוך 816
1  2 3 4 5 ...
16 ספטמבר 2018

בפסק דין אלביט הדמיה רפואית (ע"מ 29102-01-13) הסוגיה שבמחלוקת בין הצדדים נגעה בשאלת התרתו בניכוי של מס תשומות בידי חברת אחזקות בקשר להוצאות הנהלה וכלליות. חברת האחזקות, הרשומה כ"עוסק" לצורכי מע"מ למן הקמתה, עמדה בקדקודו של אשכול חברות אשר בתקופה הנדונה עסק בעיקר בענפי הנדל"ן, המלונאות, הציוד...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/פסק-דין-אלביט-הדמיה-רפואית-התרת-ניכוי-מס-תשומות-בידי-חברת-אחזקות
16 ספטמבר 2018

בפסק דין מרכז ארכיאולוגי (ע"א 235/17) נשלל ניכוין של הוצאות התדיינות משפטית עבור ייצוג אורגן של חברה בהליך פלילי כהוצאות בייצור הכנסה של החברה לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה וזאת מאחר שהעבירות הנטענות בוצעו על ידי האורגן טרם הקמת החברה.ד"ר רוברט דויטש (להלן: "דויטש") הוא ארכיאולוג וסוחר עתיקות שפעל...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/פסק-דין-מרכז-ארכיאולוגי-מתי-הוצאות-התדיינות-בהליך-פלילי-יוכרו-כהוצאות-בייצור-הכנסה
16 ספטמבר 2018

ביום 5.9.2018 פורסם חוזר מס הכנסה מספר 12/2018 שמטרתו הינה להציג את עמדת רשות המיסים בישראל במספר סוגי עסקאות, תוך הקלת דרישות התיעוד והדיווח בדרך של מסלול ירוק (Safe Harbor). החוזר מאפשר בחירה בדיווח בהתאם לשיעורי הרווחיות המצוינים בו, אשר ייבחנו מעת לעת וייתכן כי יעודכנו בהתאם. במסגרת הוראות...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/חוזר-מס-הכנסה-מספר-12-2018-–-מחירי-העברה-–-שיעורי-וטווחי-רווחיות-בעסקאות-מסוימות
16 ספטמבר 2018

ביום 5.9.2018 פורסם חוזר מס הכנסה מספר 11/2018 הדן בסוגיית פעילות הקשורה למכירות, שיווק והפצה הנעשית באמצעות נציגות מקומית בישראל של קבוצה רב לאומית ומכוון לבחירת השיטה המתאימה לתמחור פעילות הישות המקומית לאור ניתוח הפונקציות / סיכונים / נכסים (FAR) המתחלקים בין הנציגות המקומית לבין הישות הזרה...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/חוזר-מס-הכנסה-מספר-11-2018-–-קביעת-שיטת-מחירי-העברה-המתאימה-בפעילות-הקשורה-להפצה,-שיווק,-ומכירות-של
16 ספטמבר 2018

קוראים נכבדים,במידעון 184 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:הודעות:1. חיוב בקנס אי הצהרה במועד בגין עסקה הכוללת יותר משומה אחתביום 22.8.2018 פרסמה רשות המיסים הבהרה לעניין חיוב בקנס אי הגשת הצהרה במועד בגין עסקאות הכוללות יותר משומה אחת. לעתים מבוצעת עסקה של רכישה / מכירה של נכס אשר הטיפול...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מאמרים-נבחרים/מידעון-אשכול-המסים-–-גיליון-מס-184
13 ספטמבר 2018

BDO השיקה השבוע עם מכון היצוא הישראלי את Zoom In" על סין 2018"- סקירה שנתית ומקיפה על כלכלת סין, הזדמנויות ואתגרים. החוברת פונה לאיש העסקים הישראלי הפונה או מתעתד לפנות לשוק הסיני, ומפרטת על המגמות והאתגרים בכלכלה הסינית, הסביבה העסקית והרגולטורית, ההזדמנויות ועשה ואל תעשה.SHENG-BDO היא חלק...

/he-il/כתבות-ומאמרים/ייעוץ-ניהולי/דסקים-בינלאומיים/zoom-in-על-סין-2018-סקירה-שנתית-ומקיפה-על-כלכלת-סין
12 ספטמבר 2018

לאחרונה התקבל תיקון לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות) (הוראת שעה), התשע"ח-2013.מדובר בסוגיה חשובה, שכן כל הסכם כובל מצריך קבלת אישור מראש ממערך הפיקוח על ההגבלים העסקיים, אלא אם נקבע אחרת, למשל ע"י פטורי סוג. בעוד הנוסח הקודם (2013) התיר שאלות...

/he-il/כתבות-ומאמרים/יעוץ-עסקי/הגבלים-עסקיים/הגבלים-עסקיים-פטור-סוג-להסדרים-שאינם-אופקיים-ואין-בהם-כבילות-מחיר
03 ספטמבר 2018

BDO מסייעת לעסקים קטנים ובינוניים כיועץ מלווה בהכנת תכניות והגשת בקשות במסלול לקידום המחשוב של משרד הכלכלה והתעשייה.המסלול מציע סיוע כספי בשיעור של 50% ועד חצי מיליון ש"ח, עבור הטמעה וקידום המחשוב בעסקים קטנים ובינוניים בתעשייה המסורתית והמסורתית-מעורבת ברחבי הארץ.הסיוע מוענק עבור הוצאות רכש...

/he-il/כתבות-ומאמרים/ייעוץ-ניהולי/תפעול-ולוגיסיטיקה/סיוע-לעסקים-קטנים-ובינוניים-בתעשייה-תכנית-לקידום-המחשוב
23 אוגוסט 2018

BDO מסייעת בהכנת תוכניות לקבלת מענק במסלול הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם של משרד הכלכלה והתעשיה מסלול הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשיה. הוראה מס' 4.54ההגשה עד 3.10.18 הסיוע יינתן על בסיס "כל הקודם זוכה" ובשילוב עם הקצאה תחרותיתמי זכאי לגשת:מפעל תעשייתי – מפעל בישראל שהוא בבעלות תאגיד, ומתקיימים...

/he-il/כתבות-ומאמרים/ייעוץ-ניהולי/תפעול-ולוגיסיטיקה/הטמעת-טכנולוגיות-ייצור-מתקדם-של-משרד-הכלכלה-והתעשיה
תצוגה 1 - 10 מתוך 816
1 2 3 4 5 ...