• חיפוש מתקדם

תצוגה 1 - 9 מתוך 799
1  2 3 4 5 ...
17 יולי 2018

בקצרהחברות רבות עשויות למצוא עצמן מנהלות פעילות עסקית עם בעל תפקיד ציבורי או ממשלתי, המתויג בתור PEP (Politically Exposed Person). בעוד שפעילות כזו עשויה להיות נחוצה, ואינה בעייתית כשלעצמה, היא טומנת בחובה סיכון גבוה לאפשרות שהחברה, או מי מעובדיה, יהיו מעורבים בשחיתות או מתן שוחד – ויישאו בהשלכות...

/he-il/כתבות-ומאמרים/יעוץ-עסקי/bdo-intelligence/בדיקת-נאותות-והיבטי-רגולציה-בעבודה-עם-pep-וסוכני-משנה
02 יולי 2018

תוכנית חדשה של משרד הכלכלה והתעשיה לסיוע בהלאת הפריון בתעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושליםמועד אחרון להגשת בקשות 30.8.18משרד הכלכלה משיק תוכנית חדשה ומקצה 110 מיליון ש" להעלאת הפריון בענפי התעשייה  באזורי עדיפות לאומית ובירושלים (*)התוכנית מיועדת לתאגידים המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת...

/he-il/כתבות-ומאמרים/ייעוץ-ניהולי/תפעול-ולוגיסיטיקה/מענקים-לסיוע-בהעלאת-הפריון-בתעשייה-באזורי-עדיפות-לאומית-ובירושלים
02 יולי 2018

תוכנית חדשה של משרד הכלכלה והתעשיה לסיוע בהלאת הפריון בתעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושליםמועד אחרון להגשת בקשות 30.8.18משרד הכלכלה משיק תוכנית חדשה ומקצה 110 מיליון ש" להעלאת הפריון בענפי התעשייה  באזורי עדיפות לאומית ובירושלים (*)התוכנית מיועדת לתאגידים המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מאמרים-נבחרים/מענקים-לסיוע-בהעלאת-הפריון-בתעשייה-באזורי-עדיפות-לאומית-ובירושלים
01 יולי 2018

בפסק דין יהושע כץ (ע"מ 30290-01-13) נדונה השאלה האם תקבול ששולם בגין הפסקת הסכם הפצה טרם סיום התקופה שנקבעה מראש בהסכם מהווה הכנסה פירותית, או שמא מהווה הכנסה הונית. חברת צ.מ.ל מדיקל בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה משפחתית לה אחזקות במספר חברות בנות, העוסקות בייבוא, הפצה ומכירה בתחום הציוד הרפואי...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/פס-ד-יהושע-כץ-אופן-סיווג-פיצוי-המשולם-בגין-הפסקת-הסכם-הפצה
01 יולי 2018

בפסק דין קניג (ע"מ 13807-01-17) נבחנה סוגיית יחסי הגומלין בין הוראות אמנת המס עם ארה"ב לבין הוראת הדין הפנימי בישראל המטילה "מס יציאה" בגין מגירת נכס שהתבצעה בפועל לאחר המועד בו חדל הנישום להיות תושב ישראל. מר קניג מכר מניות שהחזיק בחברה הרשומה בארצות הברית שהייתה חברה אם של חברה תושבת ישראל...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/פס-ד-דוד-קניג-–-מס-יציאה-והוראות-האמנה-למניעת-כפל-מס-עם-ארצות-הברית
01 יולי 2018

בפסק דין גנגינה (ע"א 8294/14) נדונה שאלת אופן סיווגם של תשלומים שקיבלו בעלי מניות, אשר שימשו גם כמנהלים בחברה, במסגרת הסכם אי תחרות, וביתר דיוק האם תשלומים אלה מהווים רווח הון שנצמח בידי בעלי המניות אגב מכירת פעילות החברה שבבעלותם, או שמא מדובר בהכנסה פירותית מכוח היותם מנהלים בחברה שהתחייבו...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/פס-ד-גנגינה-אופן-סיווגם-של-תשלומי-אי-תחרות
01 יולי 2018

קוראים נכבדים,במידעון 182 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:הודעות:1. החלטת מיסוי 209/18 – אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזריםעניינה של החלטת המיסוי בחברה פרטית תושבת ישראל שביקשה מרשות המיסים לקבוע את אופן רישום התקבולים בגין עסקאותיה שתמורתן התקבלה באסימונים מבוזרים כדוגמת ביטקוין,...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/מידעון-אשכול-המסים-גיליון-מס-182
תצוגה 1 - 10 מתוך 799
1 2 3 4 5 ...