• חיפוש מתקדם

תצוגה 1 - 9 מתוך 714
1 2 3 4 5 ...
15 נובמבר 2017

הביטקוין, חלוץ המטבעות הדיגיטליים, הושק בשנת 2009, כמוצר חדשני המבוסס על מערכת הבלוקצ'יין, כינוי לטכנולוגיה המאפשרת רישום ומעקב אחר הכסף שבמערכת, כולל יתרות ותנועות, לכל המשתמשים במערכת במקביל. מאז עלותו לאוויר חשוף הביטקוין לתנודתיות רבה בשוויו. אם בתחילת דרכו רק "משוגעים לדבר" רכשו אותו והשתמשו...

/he-il/כתבות-ומאמרים/סקטורים/בנקאות-ופיננסים/ה-ico-לאן-הוא-הולך
07 נובמבר 2017

We are proud to present you with a user-friendly guide of the main provisions of the competition law in Israel that could have an impact on M&A transactions in Israel. The purpose of the guide is to inform both you and your clients regarding the process of M&A transaction approval in Israel, it...

/he-il/כתבות-ומאמרים/יעוץ-עסקי/הגבלים-עסקיים/antitrust-competition-laws-that-may-affect-m-a-transactions-in-israel
02 נובמבר 2017

לקראת תום שנת 2017, להלן מספר מושגים מעניינים ורלוונטיים משילוב של עולם הטכנולוגיה, שוק ההון והחשבונאות. Blockchainהוא פלטפורמה דיגיטלית פשוטה המאפשרת פעילות עסקית מאובטחת באינטרנט ואימות של טרנזקציות עסקיות בין צדדים שונים ללא צורך בישות ניהול מרכזית. היישום הראשון והמוכר ביותר ב-  Blockchain...

/he-il/כתבות-ומאמרים/סקטורים/טכנולוגיה/מילון-המונחים-נובמבר-2017
01 נובמבר 2017

כל סטארט אפ שואף לקבל מענקי מדען או חוקי עידוד וכמובן מצפה לשעת הכושר בה יוכל לגייס הון.המענקים לרוב יהיו פטורים ממע"מ, מכוח תקנות מפורשות המחריגות אותם מחבות במע"מ החלה על תמיכה או טובת הנאה המוענקת לעוסק מורשה, כך גם ההון המגוייס כנגד הנפקת מניות או אג"ח, לא יהיה חייב במע"מ שהרי הנפקתם אינה...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מיסים-עקיפים/גייסתם-הון-קיבלתם-מענקים-שלטונות-מע-מ-מחכים-לכם-בפינה
31 אוקטובר 2017

ביום 14 בספטמבר 2017 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) טיוטה לתיקון הגדרת המונח "מהותיות" וההנחיות הקשורות אליו בתקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) והן בתקן חשבונאות בינלאומי 8 (IAS). התיקונים המוצעים הם מינוריים ונועדו ללטש את הגדרת מהותיות ולהבהיר את יישומה באמצעות:האחדת הניסוח של ההגדרה...

/he-il/כתבות-ומאמרים/ביקורת-וראיית-חשבון/מחלקה-מקצועית/הצעה-לתיקון-תקן-חשבונאות-בינלאומי-1-הצגת-דוחות-כספיים-ותקן-חשבונאות-בינלאומי-8-מדיניות-חשבונאית,
31 אוקטובר 2017

ביום 12 בספטמבר 2017 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) טיוטה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 8 (IAS), במטרה לסייע לחברות להבחין בין מדיניות חשבונאית לבין אומדנים חשבונאיים. חשיבות הבחנה זו נובעת מהבדל בין הטיפול החשבונאי בשינויים במדיניות חשבונאית, שככלל מיושמים למפרע, לבין הטיפול...

/he-il/כתבות-ומאמרים/ביקורת-וראיית-חשבון/מחלקה-מקצועית/הצעה-לתיקון-תקן-חשבונאות-בינלאומי-8-מדיניות-חשבונאית,-שינויים-באומדנים-חשבונאיים-וטעויות-מדיניות
31 אוקטובר 2017

אנו מתכבדים להגיש עבורכם את הניוזלטר של משרדנו לסיכום הרבעון השלישי לשנת 2017. הפרק הראשון של הניוזלטר כולל סקירה של עדכונים ושל התפתחויות שחלו ברבעון השלישי של 2017 ועד לפרסום ניוזלטר זה בתקינה החשבונאית הבינלאומית, לרבות פרסומם של תקנים חדשים ושל טיוטות לתקנים לתגובות הציבור.הפרק השני של...

/he-il/כתבות-ומאמרים/ביקורת-וראיית-חשבון/מחלקה-מקצועית/עדכוני-תקינה-בינלאומית-ופרסומי-רשות-ניירות-ערך-ניוזלטר-לסיכום-רבעון-שלישי-2017
תצוגה 1 - 10 מתוך 714
1 2 3 4 5 ...