• חיפוש מתקדם

תצוגה 1 - 9 מתוך 937
1  2 3 4 5 ...
09 ספטמבר 2019

בעבר כולם חשבו שכסף מסובב את הגלגל בכל הקשור למה שעובדים מחפשים במקום העבודה. היום, לאחר שבוצעו מחקרים רבים ומניסיון אישי ניתן לומר באופן חד משמעי שעובדים לא מחפשים רק פרנסה. ככל ששכרם של עובדים קרוב יותר לשכר המינימום, סביר שנטיית העובדים למקסם את ההשתכרות שלהם תהיה גבוהה יותר ונטיתם לעזוב את...

/he-il/כתבות-ומאמרים/יעוץ-עסקי/השארת-המשאב-האנושי-בצפון-מה-מניע-עובדים-לעבוד-דווקא-אצלכם-וכיצד-תוכלו-להשפיע-על-הנטייה-שלהם-לעזוב
04 ספטמבר 2019

ביום 31.12.18 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה מספר 20/2018 העוסק בסמכותו של מנהל רשות המיסים להורות על חלוקת רווחים לא מחולקים של חברת מעטים, ככל שהתקיימו התנאים המנויים בסעיף 77 לפקודה. להלן עיקרי החוזר:אחד היתרונות המהותיים לפעילות באמצעות חברה, מבחינת דיני המס, הינו השליטה על עיתוי החיוב...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/חוזר-מס-הכנסה-מספר-20-2018-–-סמכות-המנהל-להורות-על-חלוקת-רווחים-לא-מחולקים-של-חברת-מעטים
04 ספטמבר 2019

ביום 8.5.19 פרסמה רשות המיסים את חוזר מיסוי מקרקעין מספר 2/2019 העוסק בשיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים חדשה המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה, שבנייתה טרם הסתיימה, וזאת לאור הוראות תיקון 93 לחוק מיסוי מקרקעין.כידוע, סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין מטיל מס רכישה בשיעורים פרוגרסיביים על...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/חוזר-מיסוי-מקרקעין-מספר-2-2019-–-שיעור-מס-הרכישה-ברכישת-דירת-מגורים-המהווה-תחליף-לדירת-מגורים-יחידה
04 ספטמבר 2019

במאי 2019 פורסמו בקפריסין מספר הוראות אנטי תכנוניות בעקבות המלצות ה-BEPS של ארגון ה-OECD, בין היתר, בנוגע להוראות CFC [Controlled foreign company], הוראות מימון דק והוראה אנטי תכנונית כללית ((GAAR. ההוראות נכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2019.CFCישות תושבת מדינה מחוץ לקפריסין תיחשב כ-CFC בקפריסין במידה...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/הוראות-אנטי-תכנוניות-בקפריסין
04 ספטמבר 2019

קוראים נכבדים,במידעון 192 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:הודעות:1. החלטת מיסוי 4429/19 – החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנטביום 21.5.2019 פרסמה רשות המיסוי את החלטת מיסוי 4429/19 העוסקת בחבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/מידעון-אשכול-המסים-–-גיליון-מס-192
01 ספטמבר 2019

בקצרהשיטת השיווק הקלאסית בה הלקוח נחשף למוצר המתאים לו בתדירות גבוהה נמצאת כפחות רלוונטית. כיום, בעקבות השינויים הדיגיטליים, הלקוח מוצף במידע מכל עבר, ועל כן יש למצוא שיטה חדשנית אשר תייצר אפקט משמעותי יותר על הלקוח. יש לכך פתרון, הוא כולל את המגע התדיר עם הלקוח, מעורבות והתנסות הלקוח; שמו של...

/he-il/כתבות-ומאמרים/ייעוץ-ניהולי/ניהול-לקוחות-מבוסס-נתונים/כיצד-שיווק-נכון-ישדרג-את-השירות-ללקוח
27 אוגוסט 2019

מאז 2016 אנו עוקבים אחר השלכות יציאתה של בריטניה מהאיחוד האירופי. לעתים נדמה שהיא מתרחקת מביצוע, לעיתים נראה כי לא יהיה מנוס. כיום הנחת העבודה היא כי הפרישה מהאיחוד תתרחש. מועד הפרישה נכון להיום הוא 31.10.19, אלא אם תינתן ארכה נוספת.כפי שמסתמן, הפרישה תהיה ללא הסכם עם האיחוד האירופי על תנאי פרישה...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מיסים-עקיפים/brexit-–-עדכון-אחרון-(-)
26 אוגוסט 2019

לאחרונה עמדה סוגיית מע"מ במרכזה של החלטת מיסוי שעניינה חברה ישראלית שעסקה בשיווק שותפים, והבאת לקוחות באמצעות הפעלת אתר אינטרנט בעברית, עבור חברות קמעוניות זרות, כלומר ייצוא שירותים. רשות המסים קבעה, כי לא יחול מע"מ אפס, בניגוד למקובל ברוב מדינות העולם, הואיל ובנוסף, בישראל לא ניתן החזר מע"מ...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מיסים-עקיפים/הכבדת-מס-נוספת-על-פעילות-אינטרנטית-של-חברות-ישראליות
תצוגה 1 - 10 מתוך 937
1 2 3 4 5 ...