This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

תכנון הפרישה 5 עד 12 שנים לפני הפרישה

21 מאי 2020

מדוע לתכנן את הפרישה?

רובנו מגיעים לגיל הפרישה כשיש לנו תכניות פנסיוניות, ברוב המקרים אנחנו מפקידים אליהן במשך תקופה ארוכה מאוד ובתכניות אלה סכומים ניכרים לעיתים אפילו ניכרים מאוד.

הנושא הפנסיוני דורש תכנון והשקעת זמן רבה בהתאמה לסכומים שצבורים בתכניות הפנסיוניות השונות ובעיקר לאור החשיבות והמשמעות הרבה שלהם – שמירה על רמת חיים נאותה גם לאחר שפרשנו מעבודה.

אולם בתכנון הפרישה לא בודקים רק את התכניות הפנסיוניות אלא גם נכסים אחרים שיכולים להשפיע על ההכנסות בתקופת הפרישה וכמובן גם הוצאות שוטפות וחד פעמיות (עזרה לילדים לדוגמא) עד ואחרי גיל הפרישה.

כמובן שיש להתייחס גם לנושא המיסוי לפני הפרישה בעת ההפקדות לתכניות הפנסיוניות ולאחר הפרישה כך שניתן יהיה להעריך מה יקרה מבחינה כלכלית לאחר הפרישה.

מדוע זה חשוב דווקא בגילאים האלה?

כשאנחנו בגילאים שמתקרבים לפרישה אך עדיין מספיק רחוקים ממנה בין 5 ל-12 שנים מהפרישה, ניתן לבצע שינויים ושיפורים במידת דיוק גבוהה ולהגיע לפרישה עם סכומים גבוהים יותר שמיועדים לצרכים שלנו לאחר גיל הפרישה וכן להתחיל לצפות מה יהיו ההכנסות שלנו בגילאים אלה.

לשם דוגמא אעלה מספר נושאים שיכולים להשפיע על התכנון הפנסיוני מספר שנים לפני הפרישה:

  1. בן/בת זוג – האם עובד? מה הקצבה העתידית שלו? האם התכניות שלי מגנות עליו באם אלך לעולמי? ...
  2. מה גיל הפרישה המתוכנן שלי ושל בן/בת הזוג שלי – האם הוא ריאלי?
  3. מצב כלכלי – מה מצבנו הכלכלי (כתא משפחתי) הן בנכסים פיננסיים או פיזיים כמו נדל"ן וכו'? האם צפויות ירושות? יש הכנסות נוספות? הוצאות צפויות? – ברור שניתן לתכנן קבלת קצבאות באופן שונה לחלוטין למי שיש הכנסות קבועות או סכומי כסף גדולים לעומת מי שאין לו הכנסות או יתרות כאלה.
  4. בגילאים האלה אנחנו יודעים בד"כ מה רמת החיים אליה אנחנו שואפים וכן הוצאות גדולות כמו עזרה לילדים.
  5. ברוב המקרים כבר סיימנו או שאנחנו לקראת סיום ההתחייבויות על בית המגורים.
  6. היתרות בתכניות הפנסיוניות שלנו מתקרבות ליתרה הסופית הצפויה כך שרמת הדיוק בתכנון גבוהה.

יש נושאים נוספים שלא מניתי בכתבה זו.

אז מדוע לא כולם מבצעים תכנון כזה?

לרוב הסיבה היא חוסר רצון לעסוק בתחום הפנסיוני והכלכלי והדחקה – מה אני כבר יכול לשנות?..., בדיעבד, ברוב המקרים מדובר בטעות גדולה שיש לה עלות כספית גדולה ואף משמעות עתידית להמשך החיים.