This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

משרד הכלכלה מקצה 100 מיליון ש"ח להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

24 יוני 2020

דני לרר , שותף מנהל BDO Operational Excellence |
בקצרה

משרד הכלכלה הודיע על פתיחתה של הקצאה חדשה של התכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם (הוראת מנכ״ל 4.54 ) בהיקף של 100 מלש"ח הפונה למפעלים ברחבי הארץ.

המסלול מציע מענק כספי של עד 3 מיליון שקלים מתוך תקרת השקעה מזכה של עד 10 מליון ש"ח בעבור הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעלים תעשייתיים ברחבי הארץ.

במסגרת המסלול הראשי ניתן לקבל מענק בשיעור של 30% למפעלים באזורי עדיפות לאומית, ובשיעור של 20% ליתר חלקי הארץ, כאשר המענק ניתן עבור השקעות לתקופה של 36 חודשים. הסיוע מוענק בעבור השקעות הוניות בטכנולוגיות ייצור מתקדמות והטמעתן, וכן בעבור השקעות "רכות" המסייעות בהשבחת ההון האנושי (על ידי הכשרות מקצועיות) ו/או קידום החדשנות (ככל שמסייעת להשגת יתרונות תחרותיים).

בהקצאה החדשה יכולים להשתתף גם מפעלים גדולים עם מחזור מכירות של הפעילות הייצורית (מפעל או קו/י ייצור) של עד 400 מיליון ש"ח. הסיוע במסלול הראשי הינו על בסיס “הקצאה תחרותית”.

את הבקשות יש להגיש בצירוף תכנית עבודה להשגת התוצאות הרצויות של המסלול, שנערכה על ידי יועץ מלווה מומחה בתחום עד לתאריך 15.10.2020.
בשנת 2019 משרד הכלכלה אישר במסלול זה מענקי סיוע ל - 43 מפעלים, מתוכם 20 מפעלים הוגשו על ידי BDO. 

המסלול הראשי

לפירוט מלא של ההנחיות והנהלים ראה הוראת מנכ"ל 4.54 של משרד הכלכלה.

תנאי הזכאות ודרישות סף

המסלול מיועד לתאגידים המעוניינים להטמיע או לשדרג לטכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל, בתאגיד או בקו ייצור קיים או חדש.על פי תנאי התכנית, זכאי להגיש בקשה לסיוע כל מפעל תעשייתי (מפעל בישראל שהוא בבעלות תאגיד), העומד בתנאי הסף שלהלן: (רשימת תנאי הסף המלאה מופיעה בהוראת מנכ"ל 4.54 באתר משרד הכלכלה)

 • המפעל בעל הנהלת חשבונות עצמאית

 • פעילות הייצור שלו מרוכזת באתר מסוים
 • עיקר פעילותו בשנת המס היא ייצור באחד מענפי "תעשייה וחרושת" (סדר (C, בהם מזון, טקסטיל, ציוד חשמלי, מחשבים ועוד (לרשימת המלאה באתר הלמ"ס)
 • המפעל בעל 5 שנות פעילות (ניסיון) באחד מענפי "תעשייה וחרושת"
 • אם הבקשה הינה עבור קו יצור, המפעל בעל 5 שנות ניסיון בענף התעשייה הרלוונטי לאותו קו יצור (מתוך ענפי "תעשייה וחרושת")
 • מעסיק 5 עד 350 עובדים בתחום הפעילות בגינה הוגשה הבקשה
 • הכנסות הפעילות הייצורית של המפעל או קו הייצור נשוא הבקשה בשנה הקלנדרית או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, הקודמות למועד הגשת הבקשה - לא עלו על 400 מיליון ש"ח
 • פעילות הייצור שלו אינה עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים, ואין למפעל כתב אישור בתוקף במסלול מענקים

 

פעולות ההטמעה המוכרות במסגרת מסלול זה

פעולות ההטמעה של טכנולוגיות ייצור מתקדם יכולות להיעשות באחד מהאופנים הבאים:

 • באמצעות הטמעה של שיטות ייצור חדשניות, המתבססות על הטמעת אמצעי ייצור חדשניים.

 • באמצעות הטמעה של טכנולוגיות מידע חדשניות המאפשרות זרימת מידע או ניטור של נתוני ייצור בין חלקים שונים בתהליכי הייצור או שרשרת האספקה.
 • באמצעות הטמעה של חומרים מתקדמים בתהלכיי היצור או ייצור עצמי של חומרים מתקדמים להשבחת מוצר ביניים או מוצר סופי.

 

השקעות מזכות

השקעות הוניות בטכנולוגיות ייצור מתקדמות הכוללות:

 • רובוטיקה מתקדמת, IOT תעשייתי, ניתוח דאטה מתקדם (אנליטיקס), ייצור באמצעות מדפסות תלת ממד, בקרת תהליכים מתקדמת, דיגיטציה ואינטגרציה של המפעל, ביג דאטה, חומרים מתקדמים וכיו"ב.

 • ניתן להכיר גם בהשקעות הוניות הדרושות לצורך הטמעת טכנולוגיות חדשניות (ואינן השקעה ישירה בטכנולוגיות ייצור כאמור). עם זאת, שיעורן לא יעלה על 10% מסך ההשקעה המבוקשת וההכרה בהן מותנית בהמלצה של הבודק המקצועי והחלטת הוועדה.

השקעות רכות:

 • השקעות המיועדות להעצמת ההון האנושי – הכשרות מקצועיות לעובדים לצורך שדרוג, תפעול והטמעה של ציוד וטכנולוגיה חדשנית לייצור מתקדם, לרבות הבאת מומחים מחו"ל.

 • וכן השקעות המיועדות לקידום החדשנות – חדשנות במוצרים, במודלים עסקיים, בחוויית לקוח וכן חדשנות תהליכית ועיצובית, או שילוב ביניהן ובלבד שיש בהם יתרון תחרותי. בכלל זה, גם ייעוץ טכנולוגי ואסטרטגי לפיתוח המוצרים וקו הייצור, וכן עלויות רגולציה כמו רישום פטנטים בארץ ובחו"ל, רישום מסחרי והוצאות תקינה.

שימו לב: יוכרו רק השקעות מזכות שיבוצעו החל ממועד הגשת הבקשה ועד לסיום תקופת הסיוע (36 חודשים).

 

שיעור הסיוע ומענק בונוס

שיעור וגובה הסיוע נקבעים על פי מיקומו הגיאוגרפי של המפעל בישראל וכן על פי סיווג הפעילות - היקף מחזור המכירות של הפעילות בגינה מבוקש הסיוע (המפעל או קו הייצור; כנגזרת של סך ההכנסות, כמוגדר בתנאי הסף).

אזורי עדיפות לאומית: שיעור הסיוע עומד על 30% מהתכנית המאושרת: 20% בסיוע שוטף לצד 10% כמענק בונוס.

אזורי עדיפות לאומית כוללים יישובי פריפריה, יישובים חדשים, אזורים מאוימים ביטחונית ויישובים צמודי גדר (לרשימת היישובים המלאה באתר משרד הכלכלה והתעשייה).

יתר חלקי הארץ: שיעור הסיוע עומד על 20% מהתוכנית המאושרת: 15% בסיוע שוטף לצד 5% מענק בונוס.

גובה הסיוע המקסימלי שניתן לקבל כנגד השיעורים האמורים (30% לאזורי עדיפות ו-20% ליתר אזורי הארץ), נקבע על פי היקף מחזור המכירות של הפעילות עבורה מוגשת הבקשה:

פעילות זעירה (עד 10 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 1 מיליון ₪
 • גובה הסיוע לא יעלה על 300 אלף ₪

פעילות קטנה (10 מיליון ₪ עד 75 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 3 מיליון ₪
 • גובה הסיוע לא יעלה על 900 אלף ₪

 

פעילות בינונית (75 מיליון ₪ עד 200 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון ₪
 • גובה הסיוע לא יעלה על 1.5 מיליון ₪

פעילות גדולה (200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 10 מיליון ₪
 • גובה הסיוע לא יעלה על 3 מיליון ₪

הסיוע ניתן לתקופה של 36 חודשים ממועד כתב האישור.

 

גיבוש תכנת העבודה ועריכתה ע"י יועץ מלווה

על מנת לקבל סיוע, יש להגיש תכנית עבודה להשגת שתיים מהתוצאות הרצויות המוגדרות במסלול:

 • שיפור התוצאות העסקיות של המפעל / הקו התעשייתי

 • שיפור תהליך ייצור קיים, על ידי הטמעה של טכנולוגיות חדשניות לייצור מתקדם
 • שיפור מוצר קיים או ייצור מוצר חדש
 • הגדלת הפריון של הפעילות הייצורית ב-15% לפחות

במסגרת התכנית, יש להציג את שלבי ההתארגנות והביצוע עבור השגת התוצאות הרצויות. כמו כן, יש לבחור לפחות 3 מדדים שיאפשרו לבדוק את העמידה בתוצאות הרצויות בפועל, כמו גידול במכירות, חסכון בעלויות, יצירת ערך חדש לשרשרת האספקה, אינטגרציה של מוצרים ותהליכים חכמים, פתיחת שווקים חדשים ועוד.

כחלק מהדרישות, תכנית העבודה המוגשת צריכה להיות ערוכה על ידי יועץ מלווה. לאחר אישור הבקשה, ניתן לקבל החזר של 30% מהסכום ששולם עבור הכנת התוכנית: עד 30,000 ש"ח למפעלים זעירים וקטנים, ועד 40,000 ש"ח למפעלים בינוניים וגדולים.

ההוצאה תוכר רק כאשר היועץ המלווה אינו שכיר שמועסק ע"י מגיש הבקשה, ובלבד שהתכנית הוצאה עד 6 חודשים לפני פרסום ההוראה ובוצעו ההתאמות הנדרשות, כנדרש בהוראה (תנאי המסלול). 

BDO Operational Excellence מתמחה בייעוץ לחברות תעשייתיות בשיפור מדדי ביצוע תפעוליים, שיפור תהליכי עבודה וגיבוש מבנים ארגוניים להעלאת התפוקה ושיפור רווחים. זאת לצד תכנון פונקציונאלי של מפעלים, תכנון מפורט של קווי ייצור אוטומטיים, וניהול פרויקטים והטמעה בתחום האוטומציה והרובוטיקה.

בהכנת תכניות עבודה למסלול לטכנולוגיות ייצור מתקדם, BDO מציעה שילוב אידאלי המאפשר למפעלים לייצר תכנית אפקטיבית להשגת התוצאות הרצויות – הן לקבלת הסיוע והן לפיתוח העסקי והטכנולוגי של המפעל.

 

המסלולים המהירים

תנאי הזכאות ודרישות סף

תנאי הזכאות ודרישות הסף זהים למסלול הראשי למעט:

 • הכנסות הפעילות הייצורית של המפעל או קו הייצור נשוא הבקשה בשנה הקלנדרית או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, הקודמות למועד הגשת הבקשה - לא עלו על 200 מיליון ש"ח

שיעור הסיוע

 • שיעור הסיוע מהתכנית המאושרת עומד על 30% באזור עדיפות לאומית ו 20% ביתר חלקי הארץ

המסלולים המהירים נחלקים לשני תתי מסלולים:

      תת מסלול א':

 • בתת מסלול זה מבקש הבקשה יגיש מכתב התחייבות קצר החתום על ידי מנכ"ל התאגיד/ סמנכ"ל/ חשב התאגיד ויכלול פרטים כללים על התאגיד, מהות הבקשה בקצרה היקף השקעה ומרכיביה.
 • מגיש הבקשה לא נדרש להכין תכנית עבודה על ידי יועץ מלווה והבקשה אינה צריכה לכלול תוצאות ומדדי תוצאה.
 • תקרת ההשקעה המזכה עבור כל החברות ללא הבדל בגודל הינה עד 200,000 ש"ח
 • הסיוע ניתן לתקופה של 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה
 • הסיוע יינתן רק עבור השקעה בטכנולוגיות חדשניות בלבד

    תת מסלול ב':

 • מבקש הסיוע יגיש תכנית עבודה למסלטל המהיר. התכנית תיערך על ידי יועץ מלווה
 • תקרת ההשקעה המזכה בתת מסלול ב' עבור כל החברות ללא הבדל בגודל הינה עד 750,000 ש"ח
 • הסיוע ניתן לתקופה של 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה

הבקשות במסלול המהיר נבדקות על פי סדר הגעתן וכל הקודם זוכה עד לגמר התקציב.

 

למידע על מסלול הסיוע בתכנית להעלאת פריון בתעשייה-

גדעון כהן: 054-6688171, 03-6126868, [email protected]

 

 

 

המידע לעיל הנו תמצית מידע בלבד ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל 4.54 המלאה התקפה והמפורסמת לציבור באתר משרד הכלכלה והתעשייה