מאמרים:

BDO THREAT INTEL: INSIGHTS FROM 2022 AND PREDICTIONS FOR 2023

07 מרץ 2023

נועם הנדרוקר, מנהל פעילות ייעוץ סייבר גלובאלי, BDO ישראל |
יהוד מרסיאנו, מנהל תחום חוסן וסייבר התקפי |

בדוח מיוחד של חטיבת המחקר והמודיעין של מרכז הגנת הסייבר של BDO, המציג את תחזית הטרנדים לשנת 2023 ואת סיכום שנת 2022 בתחום הסייבר מציינים מומחי המודיעין של BDO כי לצד היותו של ענף הסייבר עתיר בשינויים והתפתחויות,  במהלך שנת 2022 שהסתיימה זה מכבר, לא חלו שינויים בולטים בסוג המתקפות אך כמות המתקפות המשיכה לעלות באופן משמעותי.
לפי מומחי המודיעין של BDO  הכופרה המשיכה לשלוט בנוף איומי הסייבר, התקפות שרשרת האספקה ​​היוו איום משמעותי על הארגונים ומתקפות סייבר כשירות (cybercrimes-as-a-service) פגעו בארגונים רבים ברחבי העולם.

בנוסף מציינים מומחי המודיעין של BDO כי זיהו עליה של מתקפות סייבר בחסות מדינות לאום ממניעים פוליטיים או כלכליים, זאת כפועל יוצא של המצב הגיאו פוליטי ובפרט הפלישה של רוסיה לאוקראינה בשנת 2022.

דוח זה מציג את חמש מגמות המפתח שזוהו במהלך 2022 וכן חמש תחזיות עיקריות הצפויות בתחום הסייבר בשנת 2023.