This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

דוח ניהול סיכונים גלובאלי לשנת 2017

30 מאי 2017

שרון ויטקובסקי- טביב , שותפה, ראש מגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים RAS, BDO Consulting |
 
בקצרה

לאחרונה פרסמה רשת BDO דוח ניהול סיכונים גלובאלי לשנת 2017 , בו נשאלו 500 מנהלים בכירים מ-55 מדינות בעולם ומכל ענפי התעשייה – מהם, לדעתם, הסיכונים העיקריים שעומדים בפני הארגון שלהם, היום ובעתיד הנראה לעין. הסיכון הרגולטורי, תחרות גוברת, והאטה כלכלית והתאוששות איטית, דורגו על פי הסקר כשלושת הסיכונים בעלי פוטנציאל ההשפעה הגדול ביותר על הארגון. הקושי לייצר חדשנות לצד התפתחויות ושינויים טכנולוגיים, דורגו ראשונים בתור הסיכונים אליהם הארגון הכי פחות מוכן. BDO זיו האפט עובדת בימים אלו על הגרסה הישראלית לסקר ניהול סיכונים, בכדי לענות על השאלה האם סיכונים אלו, שמייצגים דמיון רב בין אזורים שונים בחשיפה לסיכונים, רלוונטיים או בעלי השפעה גם על השוק הישראלי.

 

BDO מפרסמים דוח ניהול סיכונים גלובאלי לשנת 2017, בו מוצגות תוצאות הסקר השנתי, בו השתתפו 500 מנהלים בכירים, מכל הסקטורים והתעשיות, ומ-55 מדינות שונות באירופה, במזרח התיכון, באפריקה, באסיה ובאמריקה. בסקר נשאלו המנהלים מהם לדעתם הסיכונים העיקריים בעבור הארגון שלהם, היום ובעתיד הקרוב.

 

ממצאי מפתח

מתוצאות הסקר, שמוצגות כאמור בדוח ניהול סיכונים האחרון, נראה כי גם לאחר תשע שנים מהמשבר הכלכלי העולמי של 2008, מובילי עולם העסקים נותרו מודאגים מאוד ביחס ליכולתם להסתגל ללחצים גוברים של דרישות הציות לרגולציה. 35% מהנשאלים דירגו את הסיכון הרגולטורי כסיכון בעל פוטנציאל ההשפעה הגבוה ביותר עליהם.

לאחר מכן, דורגו שני סיכונים נוספים כבעלי פוטנציאל ההשפעה הגדול ביותר על הארגון: תחרות גוברת והאטה כלכלית והתאוששות איטית.

ביחס לשאלה "לקראת איזה סיכון ארגונים הכי פחות מוכנים", כ-88% מהנשאלים בתפקיד מנכ"ל השיבו כי קושי לייצר חדשנות והתפתחויות ושינויים טכנולוגיים הם הסיכונים אליהם הארגון שלהם הכי פחות מוכן.

הדוח מצא, כי 72% מהנשאלים מאמינים כי מידת החשיפה לסיכונים בעולם העסקים גברה, הודות להגברת הרגולציה בתעשיות שונות, התפתחויות טכנולוגיות ודיגיטציה. נתון זה מציג ירידה של  87% ביחס לסקר של שנה שעברה.

 

ניהול סיכונים גלובאלי?

שרון ויטקובסקי-טביב, שותפה בכירה וראש מגזר ניהול סיכונים וביקורת פנימית מסבירה:

"מתקפת הסייבר העולמית האחרונה, שבוצעה באמצעות תכנת פריצה שנגנבה מהסוכנות לביטחון לאומי בארה"ב (NSA), מחזקת את ממצאי הדוח כי בעולם גלובאלי ומחובר, קיים דמיון רב בחשיפה לסיכונים בין אזורים שונים. התפתחויות טכנולוגיות מהירות הובילו לעליה בסיכוני אבטחת מידע וסייבר. במקביל, בשנה החולפת, היינו עדים לכך ששינויים גיאופוליטיים שהשפיעו על שווקי העולם, כמו החלטת בריטניה לעזוב את האיחוד האירופי ובחירת דונאלד טראמפ לנשיא ארה"ב, הגבירו את חוסר הוודאות בנוגע לסטאטוס- קוו המקומי והגלובאלי".

כעת עולה השאלה, האם מגמות סיכון אלו רלוונטיות לארגונים בישראל והאם יכולה להיות להן השפעה על השוק המקומי?

 

דוח כחול לבן

לדברי שרון, בימים אלו אנו עורכים גרסה ישראלית לסקר ניהול סיכונים הגלובאלי, במטרה לבחון את התאמת התוצאות הגלובאליות לתפישות המקומיות במשק הישראלי. בכוונתנו לפתוח את הנושא הזה לדיון בקרב בכירים בעולם העסקים הישראלי בכדי להתקדם צעד נוסף קדימה בעבודה משותפת לפיתוח כלים וחוסן, להבטחת עתיד של ניהול סיכונים.

 

לתוצאות הסקר שנערך על ידי רשת BDO