מאמרים:

מענקים לסיוע בהעלאת הפריון בתעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים

02 יולי 2018

ארז עיני , שותף, מנהל מחלקת חוקי עידוד ותמריצים |
ראלי קוברסקי , מנהל שותף, מנכ"ל BDO Operational Excellence |
אסתי גולדהמר , שותפה – מנהלת BDO Operational Excellence |
דני לרר , שותף מנהל BDO Operational Excellence |

תוכנית חדשה של משרד הכלכלה והתעשיה לסיוע בהעלאת הפריון בתעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים

מועד אחרון להגשת בקשות 30.8.18

משרד הכלכלה משיק תוכנית חדשה ומקצה 110 מיליון ש"ח להעלאת הפריון בענפי התעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים (*)

התוכנית מיועדת לתאגידים המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון במפעל בכללותו או בקוו ייצור ספציפי.  זכאי לגשת לתוכנית מפעל שעיקר עיסוקו הוא באחד מענפי התעשייה, מעסיק בין 5-250 עובדים בתחום הפעילות נשוא הבקשה, הכנסותיו לא עלו על 200 מלש"ח וכן שפעילות המפעל לא עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים. (הוראת מנכ"ל 4.44)

תקרת ההשקעות המזכות ושיעור הסיוע

 • עבור מפעל שמחזורו עד 10 מלש"ח, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 1 מיליון ₪.
  שיעור הסיוע הוא 30% עד 300 אלף ש"ח.
 • עבור מפעל שמחזורו 10-75 מלש"ח, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון ₪.
  שיעור הסיוע הוא 30% עד 1.5 מלש"ח.
 • עבור מפעל שמחזורו 75-200 מלש"ח, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 10 מיליון ₪.
  שיעור הסיוע הוא 30% עד 3 מלש"ח.


הכנת  תוכנית להעלאת פריון בעבודה ע"י יועץ מלווה

על מבקש הסיוע לגבש תוכנית להעלאת פריון בעבודה בשיעור של 30% לפחות באמצעות יועץ מלווה הכוללת:

 • שיפור מדדים תפעוליים על ידי השקעה ו/או שדרוג בציוד טכנולוגי ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה (מרכיב חובה)
 • שיפור המצוינות התפעולית הצפוי למפעל Operational Expenses (מרכיב חובה)
 • קידום חדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים ובחווית הלקוח (מרכיב רשות)
 • שדרוג השבחה והעצמה של ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות (מרכיב רשות)
 • התייעלות במשאבים ובחומרי גלם (מרכיב רשות)

סיוע עבור הכנת התוכנית ע"י יועץ מלווה
מפעל תעשייתי שתוכניתו תאושר, יזכה לסיוע הן בעבור ביצוע התוכנית להעלאת הפריון והן עבור עלות הכנת התוכנית על ידי יועץ מלווה בנוסף להשקעות המזכות.

 

חברת BDO מציעה את שירותיה כיועץ מלווה בהכנת התוכנית להעלאת פריון בעבודה

BDO Operational Excellence מתמחה בייעוץ לחברות תעשייתיות בשיפור מדדי ביצוע תפעוליים, שיפור תהליכי עבודה וגיבוש מבנים ארגוניים להעלאת התפוקה ושיפור רווחימתמחה בתכנון פונקציונאלי של מפעלים, תכנון מפורט של קווי ייצור אוטומטיים וניהול פרויקטים בתחום האוטומציה והרובוטיקה.

המחלקה לחוקי עידוד ותמריצים ממשלתיים ב-BDO, מסייעת ומתווה את הדרך עבור עשרות מפעלים  ומיזמים טכנולוגיים בכל הנוגע לקבלת הטבות, מענקים ותמיכות המוצעות במגוון תוכניות ממשלתיות.

 

למידע נוסף: גדעון כהן, 054-6688171, 03-6126868, gideon@bdo-kav.co.il


ליצירת קשר אנא מלאו את הפרטים הבאים:

 

(*) אזורי עדיפות לאומית: אזורי הפריפריה -. נפות הנכללות הם כל הנפות של מחוז הצפון: גולן, צפת, עכו, כנרת, ויזרעאל. במחוז הדרום נפת באר שבע בלבד. יישובים סמוכי גבול , יישובים מאויימים, ישובים חדשים ויישובים צמודי גדר