This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

שוק מקומי

 

הסדרה

 

מעבר לתקינה

  • התקינה נועדה להבטיח כי איכות שרשרת האספקה כאמור תהייה בתנאי איכות של היק"ר הדוקים ביותר בהתאם לתנאי IMC- Good Practices

  • IMC-GSP, , IMC-GDP  IMC-GMP, IMC- GAP- גידול, ייצור, הפצה ואבטחה, בהתאמה.

הליך הגשת בקשה לקבלת אישורים זמניים ורישיונות קבועים לאחד מהשלבים בשרשרת האספקה, יעשה בהתאם להוראות פקודת הסמים המסוכנים והתקנות הנלוות אליה, וכן על פי הנחיות ונהלי היק"ר. לפרטים החברה פועלת באמצעות האישורים והרישיונות של חברת האם והסכם.

 

התוויות רפואיות מאושרות 

אונקולוגיה- כימותרפיה

גאסטרולוגיה- מחלת מעי דלקטית או קוליטיס

כאב- כאב נוירופאתי, מטופלים במרפאות כאב

מחלות זיהומיות- כשל חיסוני נרכש (AIDS)

פסיכיאטריה- הפרעת דחק בתר-חבלתית (PTSD)

נוירולוגיה- טרשת נפוצה, פרקינסון, תסמונת טוראט, קונטראינדקציה

פוליאטבי- מטופלים סופניים (תוחלת חיים צפויה של חצי שנה)

 

הטיפול בצד הביקוש

  • התבצעה הכשרה של 81 רופאים בתחום זה בטווח הארוך, כדי שיוכלו להעניק את האישורים המתאימים לחולים (כ-150 רופאים בטווח הארוך).

  • שימוש בהתוויות נוספות - תרומת התוויה מוסיפה לשוק הביקוש מעל 25 אלף צרכנים פוטנציאלים.

  • על פי רשימת התוויות הקיימות יש יותר מ 200 אלף הזכאים לקבל רישיון - רק כ 60 אלף מקבלים רישיון בפועל.
  • בטווח הארוך ייצוא

 

טיפול בהיצע

מתן רישיונות מפוקחים למגדלים חדשים

העוסקים בתחום הקנאביס - לא יוגבל מספר העוסקים בתחומי העיסוק השונים. עם זאת, ככל שימצא שמספר בעלי הרישיונות מסכן את בטחון הציבור וזאת על פי הערכת המשרד לביטחון פנים משטרת ישראל או ככל שימצא שמספר העוסקים אינו מאפשר פעילות כלכלית בת קיימא בשל ריבויי פועלים בתחום, יוחלו הסדרים למתן מענה הולם כגון קביעת מכסות גידול, קביעת מכסות ייצור או הגבלות אחרות כגון הגבלות על מספר.

חייבים להגדיל את ההיצע יחד עם הביקוש.

 

חוות גידול

 

יתרון יחסי לישראל בגידול קנאביס רפואי

◄עלות גידול הקנאביס הרפואי בישראל היא מהזולות בעולם, בזכות מזג האוויר והידע הישראלי רב השנים.

◄מערכת הייצור הינה יעילה למדי, מוסדרת ומתקדמת יחסית למדינות אחרות והדבר מתבטא הן באיכות המוצרים ובעלויות ייצור נמוכות.

◄גילוי מוקדם של החומרים הפעילים בצמח הקנאביס במעבדות האוניברסיטה העברית, שפתח את ההבנה המדעית הראשונית על דרכי הפעולה האפשריות של קנאביס לצד מחקרים רפואיים ופיתוחים טכנולוגיים לישראל.

 

מחקרים קליניים

ישנם נתונים על למעלה מכ- 150 ניסויים קליניים המתבצעים בישראל בתחום הקנאביס הרפואי, וקיימות מעבדות מחקר רבות (כ- 39 מעבדות באוניברסיטה העברית בלבד) בהן מתבצע מחקר. בשל המדיניות שהנהיג משרד  הבריאות, המעודדת מחקר תיאורטי וקליני, נחשבת ישראל כמובילה ומתקדמת במחקר ופיתוח ובעלת ניסיון קליני ברמה גבוהה.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>