This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • תהליך המיון והגיוס

    מעבר לכישורים הטכניים

    לכל המשרות

אילו מועמדים אנחנו מחפשים?

מעבר לכישורים הטכניים.

אנו מאמינים בגיוס מגוון רחב של עובדים הבאים מרקעים שונים עם מגוון תפיסות ונקודות מבט שונות. אנו נותנים משקל משמעותי לאישיות של המועמד ולכן מתחילים את תהליך הגיוס בשלב האישיותי. רק לאחר מכן נבדוק את היכולות והכישורים הטכניים. יש מספר מאפיינים החשובים לנו בבואנו לבחון מועמדים:

מיומנויות גבוהות בתקשורת בינאישית – העסק שלנו עוסק באנשים. אנו שמים דגש על היכולת לעבוד בצוות, לשתף פעולה וליצור יחסים טובים עם הלקוחות שלנו. בעלי יכולת גבוהה לתקשר עם מגוון רחב של אנשים במגוון דרגים יודעים היטב שנדרשת מיומנות גבוהה של הקשבה לאחר.

מחויבות גבוהה לעבודה – היכולת ליזום ולפעול לקידום המשימות והמטרות הארגוניות.

יכולת למידה גבוהה – בסביבה עיסקית המשתנה ללא הרף, ישנו צורך להיות מעודכן כל העת. אנו מחפשים אנשים אשר שמחים לרכוש ניסיון ומיומנויות חדשות ומונעים ומתוך רצון פנימי להתפתח ולהשתפר.

יכולת גבוהה ליצור מערכות יחסים חמות –  העסק שלנו מורכב מאנשים העובדים עם אנשים. אנו מחפשים יכולת לבנות מערכות קשרים בינאישיים חמות לשמור ולטפח אותם.