הקמת מערכי בקרה

שירותי הבקרה נועדו לסייע לארגונים למקסם ולטייב את הבקרות הקיימות ולעצב בקרות חדשות תוך הסתכלות הוליסטית ורחבה על היעדים ועל מטרות הארגון.

שירותי הבקרה כוללים:

  • הקמת יחידות/מערכי בקרה פנים – ארגוניים
  • בקרת הסכמים ובקרת התחשבנות עם ספקים ונותני שירותים בארגון
  • בקרת כספים 
  • ייעוץ וליווי ליחידות בקרה תוך אפיון בקרות מפתח על תהליכי ליבה ובחינת יישומן בפועל
  • הגדלת ערך לארגון בהגדרת מדדים לשיפור ביצועים ותהליכי עבודה, בקרה על יישומם ומתן כלים לשיפור

השירותים ניתנים בהובלתו של רו"ח אילן אנג'ל, בעל ניסיון רב במתן שירותי בקרה ותפעול לתאגידים שונים, שבמסגרת תפקידיו אפיין תהליכים, הטמיע בקרות רחבות היקף באופן שהביא להחזר כספים בהיקפים נרחבים  לקהל לקוחותיו. 

אילן מביא עימו ניסיון עשיר בביצוע בקרת הסכמים, תביעות, בקרת נאותות תשלומי עמלות לסוכנויות ביטוח ועוד.

במסגרת העבודה מבוצע שלב ראשוני של ניתוח והערכת טיב הבקרות הקיימות, בשלב השני ניתנות המלצות לשיפור הבקרות והטמעת השינוי בארגון ובשלב הבא, ועל פי צורכי הלקוח, אנו מלווים את הארגון ביישום השוטף של הבקרות, לרבות באיתור החריגות וניהול השיח בנדון עם צדדי ג' הרלוונטיים (ספקים, זכיינים ועוד).