This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים

קורס טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים

 

"לחשב מסלול מחדש"

השינוי המואץ המתרחש בסביבה העסקית בכל הקשור לתמורות הדיגיטליות, מביא  עמו שינוי בכל היבט עסקי- הקשרים עם הלקוחות ועם השותפים העסקיים, שיטות העבודה, התהליכים העסקיים, תהליכי הפצת ושיתוף ידע, ניהול שרשרת האספקה ועוד.

כל ארגון עובר כיום באופן זה או אחר, טרנספורמציה דיגיטלית, אשר מחייבת אותו לחשב "מסלול מחדש", מסלול המתאים לעידן הדיגיטלי, תוך מינוף ההזדמנויות החדשות והתמודדות עם אתגרי הערעור.

הקורס יעמיד לרשות המשתתפים "ארגז כלים" של מושגים, מודלים, דוגמאות ומתודולוגיה ליישום הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגון.

הקורס בהובלתו המקצועית של  רז הייפרמן ,יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית, דירקטור BDO Digital


מבנה הקורס:

הקורס מורכב משני מודלים משולבים.
בכל מודול 6 מפגשים בני 4 שעות לימוד בכל מפגש

 • מודול א' - יסודות הטרנספורמציה הדיגיטלית
  נושאי המפגשים:
  • מפגש 1: מבוא
  • מפגש 2: תחומי השפעת הטרנספורמציה, סוגיה השונים וישויות משתתפות
  • מפגש 3: מודלים עסקיים בעידן הדיגטלי
  • מפגש 4: חדשנות בעידן הדיגיטלי
  • מפגש 5: בגרות דיגטלית ועל חשיבות האג'יליות להצלחת הארגון הדיגטלי
  • מפגש 6: מתודולוגיה ליישום הטרנספורמציה הדיגיטלית

 

 • מודל ב' - הרחבות פונקציונליות
  נושאי המפגשים:
  • מפגש 1: DATA, BI ו- Data Science
  • מפגש 2: ניהול לקוח וחווית לקוח
  • מפגש 3: Blockchain
  • מפגש 4: שיווק מונע נתונים ו-CRM
  • מפגש 5:  IOT
  • מפגש 6: סייבר, משילות בעידן הדיגטלי וסיכום הקורס

למעבר לפירוט תוכן המפגשים >>

שני המודולים יספקו למנהלי ומובילי הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגונים את הכלים לבצע את תפקידם בצורה מיטבית, הבנה של הנושאים הכלליים הקשורים לתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית והכרת מספר טכנולוגיות שכל ארגון חייב להבין ולבחון אם וכיצד ליישם.

המעוניינים ברקע התיאורטי בלבד, יכולים להירשם למודול א' בלבד, אולם מומלץ להירשם לשני המודולים כדי להפיק את מירב התועלות מהקורס וליהנות מתעודת הסמכה

תעודת הסמכה

למסיימי הקורס המלא תוענק תעודת גמר על השתתפותם בקורס בהיקף של 48 שעות מטעם לשכת טכנולוגיות מידע וחברת BDO.

מועד, מיקום ושעות הלימוד

המפגשים יתקיימו בקמפוס BDO ברחוב מנחם בגין 48 תל אביב, בימי ב', החל מה-13.1.2020 ועד ה-6.4.2020, בין השעות 16:00 ועד 20:00 (למעט מפגש אחד שיתקיים ביום ג').
חניונים בתשלום בקרבת הבניין.

 

ללקוחות BDO ולחברי לשכת טכנולוגיות מידע תוענק הנחה של 25% ממחיר הקורס.

תנאי ביטול הרשמה:

 • יבוצע באמצעות הודעת ביטול בכתב.
 • החזר כספי מלא יינתן באם הבקשה לביטול הגיעה בדואר אלקטרוני בתוך 14 ימים מיום אישור השתתפות ובלבד שהביטול יעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס.
 • בקשה לביטול לאחר 14 ימים לא תקנה לתלמיד זכות להחזר כספי כלשהו, בין אם השתתף בקורס ובין אם לאו.

 

טרם נקבע מועד למחזור נוסף.

ניתן להשאיר פרטים לצורך קבלת מידע כללי על הקורס.

 

להשארת פרטים לחזרה:

 

Enter security code:
 Security code