• מידול פיננסי בשיטת Structured & Project Finance

מידול פיננסי בשיטת Structured & Project Finance

חברת הייעוץ BDO מציעה לאנשי מקצוע בתחום המימון קורס ייחודי העוסק בפיתוח ובניית מודלים פיננסיים בשיטת Structured & Project Finance, תחום בעל מאפיינים פיננסיים ייחודיים המצוי במגמת צמיחה בארץ ובעולם.

הקורס הינו קורס פרקטי ויחיד במינו בישראל, מטרתו לספק למשתתפיו כלים לניתוח השקעות הוניות ומתן אשראי בתחום Structured & Project Finance, כמו גם להקנות יכולות מידול פיננסיות נרחבות ולהוות מקור מידע מקצועי ומהימן.

מועד הקורס: אחת לשבוע בין התאריכים 1.09.2021- 14.07.2021
 

מתכונת הקורס  

  • 8 מפגשים שבועיים, הכוללים הרצאות ותרגול מעשי בתכנת Excel;
  • 42 שעות אקדמיות בכיתת מחשבים ייעודית;
  • הקורס מצריך ממשתתפיו ידע קודם באקסל והכרות בסיסית  של מאפייני שיטת Structured & Project Finance ;
  • הקורס מתאים לעובדי מוסדות פיננסיים וחברות דירוג, אנליסטים, מנהלים, עורכי דין ומנהלי פרויקטים בתחום האנרגיה והתשתיות;
  • הקורס מיועד ל -15  משתתפים (על בסיס הרשמה מראש);
  • הקורס יועבר על ידי אנשי מקצוע מתוך חברת הייעוץ  BDO, בעלי ניסיון מעשי נרחב בתחום המידול הפיננסי בשיטת Structured & Project Finance;
  • הקורס יועבר בקמפוס ההדרכות של BDO בבניין הראשי בתל אביב, דרך מנחם בגין 48, קומת כניסה.

תכנית הלימודים *

# שבוע

תכנית הלימודים

1

סקירת עקרונות בסיסיים של התחום, מעבר על מבנה המודל הפיננסי וזרימתו,  סקירת עקרונות Best Practice, פונקציות משמעותיות וכלי החתירה למטרה לקראת תחילת המידול, הצגת ה - Case Study שילווה את הקורס

2

בניית גיליון הנחות, בניית סרגלי זמנים ודגלים ומתן שמות לתאי מפתח, תחזית הכנסות (כולל מצבי תנודתיות על פני השנה) ובניית גיליון הצמדות

3

בניית גיליון עלויות הקמה ועלויות הפעלה, חישוב יחסי כיסוי עיקריים במימון פרויקטים (DSCR ,LLCR PLCR) ושימושיהם, תוך התייחסות לטעויות נפוצות

4

מבנה של לוחות סילוקין שונים (שפיצר, שפיצר עם הצמדה, שפיצר גמיש, "גילוף חוב" על פי יחסי כיסוי), חישוב ריבית והצמדה, חישוב מח"מ

5

תקופת ההקמה – צבירת ריבית והצמדה, הזרמת הון Pro Rata אל מול Upfront, חישוב עמלות פיננסיות, חישוב אחוז המינוף בכל שלב וניצול המסגרת

6

תקופת ההפעלה – אינטגרציה של לוחות סילוקין, התאמות להון חוזר, קרן לשירות חוב (DSRA), קרן תחזוקה כבדה (MMRA), מפל התשלומים וקדימות התשלומים (Waterfall)

7

דוחות פרופורמה עיקריים – דוח רווח והפסד מאזן, דוח תשלומי מס עבור פרויקט רכוש קבוע תוך הדגמת ההבדלים אל מול פרויקטים בשיטת נכס פיננסי/נכס בלתי מוחשי( IFRIC12)

8

בניית גיליון תוצאות (Dashboard), מבחני חלוקה, בחינה ובנייה של רגישויות, הקלטות מאקרו (אופציונאלי)

* חברת הייעוץ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התכנית הלימודים על פי קצב התקדמות משתתפי הקורס ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי.

 

זכאות לתעודת גמר מטעם חברת הייעוץ BDO

התעודה תוענק למשתתפים שעמדו בדרישות הקורס הבאות:

  • נוכחות ב 80% ממפגשי הקורס;
  • ביצוע תרגולים ותרגילי חובה;
  • הגשת פרויקט גמר הכולל בניית מודל פיננסי בסיסי בהתאם לחומרים שנלמדו בקורס .

 

השארת פרטים לצורך הרשמה לקורס הקרוב ביולי 2021

לאחר שליחת הפרטים ישלח אליך טופס התחייבות ותשלום עבור השתתפות בקורס.

אישור רישום לקורס יישלח אליך לאחר הסדרת ההתחייבות.

Enter security code:
 Security code