This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

מנהל סיכונים בכיר

האקדמיה לפיננסים BDO  מזמינה אתכם לקורס הכשרת מנהל סיכונים בכיר.

בסביבה עסקית משתנה מוטלת על הדירקטורים ושאר נושאי המשרה, החובה לנהל מערכת משולבת ואפקטיבית לניהול סיכונים פיננסיים, טכנולוגיים, אבטחת מידע וסייבר, סיכוני ציות, ניהול משברים וניהול הממשל התאגידי.
הקורס סוקר את האקטואליה והשינויים בעולם ניהול הסיכונים, במיפוי הסיכונים השונים והתרופות להם.

המשתתפים בקורס ייחשפו למתודולוגיות שונות ומתקדמות בניהול הסיכונים בחברה, בניהול משברים ובחיזוק האחריות והממשל התאגידי.

קורס ייחודי אשר יוצק לתוכו ידע וניסיון של מומחים מהמובילים בתחומם בישראל. התכנית משלבת תכנים מקצועיים מתקדמים, כלים יישומיים, רגולציה ופרקטיקה ניהולית.

מטרות הקורס :

*להכשיר דירקטורים ונושאי משרה לפרקטיקות המקובלות בארץ ובעולם לניהול סיכונים אפקטיבי בארגונים.

*להכיר את משמעות תחום ניהול הסיכונים ככלי עזר הוליסטי להנהלה ולדירקטוריון לנהל הגנות בארגון ,לייעל תהליכים וליישם את הנחיות הרגולטור.

*לספק כלים לשיפור הביצועים העסקיים של הארגון ולעמידה ביעדים האסטרטגיים.

קהל יעד:

דירקטורים, מנכ"לים ונושאי משרה , מנהלי סיכונים, יועצים משפטיים, מבקרי פנים, אנשי כספים ובקרה במוסדות פיננסיים תאגידים ציבוריים, גופים ממשלתיים וחברות פרטיות.

ללקוחות BDO 20% הנחה בהרשמה לקורסים באקדמיה לפיננסים.

לפרטים נוספים והרשמה 

או בטלפון – 03-9718800