This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

תכנית Impact Nation

 

אנו שמחים לשתף אתכם ביוזמת- Impact Nation, מהלך חדש ומשמעותי של ה"משרד לנושאים אסטרטגיים" לקידום האחריות התאגידית בישראל.

במסגרת המהלך, המשרד לנושאים אסטרטגיים יעמיד מימון עד גובה של 100,000 ₪ לטובת חברות שיפרסמו דוחות אחריות תאגידית על פי תקן דיווח מוכר דוגמת ה-GRI או ה-SASB.

המהלך מתעתד לקדם הסברה כלכלית חיובית העושה שימוש במונחי אימפקט, זאת בין השאר, לאור ה"רשימה השחורה" שפירסמה מועצת זכויות האדם של האו"ם בפברואר 2020. הרשימה כוללת 112 חברות הנמנות עליה בעיקר בשל פעילותן מעבר לקו הירוק, ובמסגרת המהלך תינתן עדיפות ל"חברות מאגר" אלה.

 יש לציין כי המענק מיועד עבור חברות אשר לא פרסמו דוח בשנים 2018-2019. את הבקשה לקבלת המענק ניתן להגיש מתאריך ה- 13.10.20 עד ל- 27.11.2020, וכל הקודם בשליחת הבקשה (במידה והמבקש עומד בקריטריונים שהוגדרו), זוכה.

דוחות אחריות תאגידית מפרטים את העשייה של החברה בהיבטי ה-ESG (חברה, סביבה וממשל תאגידי), ובכך מאפשרים מעקב, מדידה ושיפור של ביצועי הפירמה.

כמו כן, הדוח מקדם שקיפות ושיח עם מחזיקי העניין (ביניהם לקוחות, גופים רגולטורים, משקיעים).

בין החברות המדווחות בארץ ניתן למנות את בנק לאומי, בנק הפועלים, גזית גלוב, תעשיה אווירית, נתיבי ישראל, שטראוס, אינטל ועוד.

הקבוצה לאחריות תאגידית וקיימות בחברת BDO Consulting הינה הגדולה והמובילה בתחום זה ומלווה למעלה מעשור חברות מפתח במשק הישראלי בגיבוש והטמעת אסטרטגיית אחריות תאגידית, בכתיבת דוחות אחריות תאגידית, בהטמעת תכנית אתיקה ארגונית, במדידת אימפקט, במענה על אנליזות משקיעים ועוד. כמו כן, הקבוצה הינה שותפת ההדרכה הבלעדית של ארגון ה-GRI בישראל, אשר על פי תקניו נכתבים דוחות אלו.

 

למידע נוסף צרו קשר עם המומחים שלנו >>