Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

בקרות שכר

מתי בפעם האחרונה מישהו אצלכם בדק ביסודיות שהסכומים המשולמים נכונים, מדויקים ומתאימים להסכמים שחתמתם? שכל העובדים מקבלים את המגיע להם או יותר מכך שאתם עומדים בחוקי העבודה הסבוכים?

מערך השכר בארגונים בכלל ובמגזר העסקי בפרט, מהווה הליך קריטי שיש לנהלו על פי אמות מידה נאותות ובהתאם למסגרת הנורמטיבית המתחייבת. משכך, יש לוודא כי  התהליך על פיו מבוצע השכר כולל את ערוצי הבקרה והביקורת ההולמים.

ניהול ותפעול מושכל של מערך השכר, על כל שיטות ותהליכי העבודה הנהוגות בו ועל כל היחידות הארגוניות הלוקחות בו חלק תורם תרומה קריטית לארגון היות ובכך חל שיפור במידת הפיקוח והבקרה אחר מרכיב מהותי ביותר בהוצאות הארגון ובהתנהלות הארגון על פי אמות מידה של שקיפות, ממשל תאגידי הולם, יעילות פיננסית, תפוקה איכותית ועוד

צוות המומחים שלנו, רו"ח ויועצים מנוסים יבחן כל שלב במחזור חיי העובד, יהפוך כל אבן כדי לוודא כי אינכם חשופים כלכלית או משפטית, יוודא כי תהליך העבודה שלכם מבוצע באופן המיטבי ויסייע לכם בניהול השוטף של נתוני השכר ומשאבי האנוש.
 

השירותים המוצעים:

  • ביקורת פנימית על תהליך הפקת השכר לאורך מחזור חיי העובד
  • שיפור תהליך השכר – תוך בחינת הבקרות הקיימות בתהליך, והטמעת בקרות נוספות
  • ניהול סיכונים בתחום השכר לרבות סיכונים משפטיים וכלכליים, בקרות ציות בדיני עבודה וכן בקרות ביצוע על הסכמים קיבוציים
  • בקרה ניהולית ותקציבית של מערך השכר ומשאבי האנוש האירגוני באופן שוטף, בניית דוחות ניהוליים
  • בודק שכר מוסמך במענה לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה 

 

צרו קשר עם המומחים שלנו >