• תגמול בכירים

תגמול בכירים

צוות היועצים הבכיר של מחלקת התגמול מלווה מאות חברות פרטיות וציבוריות בבניית מדיניות תגמול, תוכניות תגמול הוני וביצוע עבודת בנצ'מרק לנושאי משרה תוך מתן מענה מלא לכלל ההיבטים הנלווים.

תגמול כמנוע צמיחה

תגמול, כאשר מתוכנן ומבוצע כראוי, מהווה כלי אפקטיבי לתמרוץ מנהלים ועובדים ולשיפור ביצועי החברה, תוך שמירה על איזון בין האינטרסים של כלל בעלי העניין. מחלקת התגמול מציעה מגוון שירותים לדרגי ההנהלה והדירקטוריון, המהווים בסיס לקבלת החלטות בנוגע לגובה והתמהיל של תגמול בכירים ועובדים, כמו גם לנאותות תהליך אישורו, בכדי להבטיח יישום יעיל שאכן יוביל לצמיחה. צוות המחלקה מספק ללקוחות ליווי מקצועי מלא לכלל ההיבטים הפיננסיים, התפעוליים והאסטרטגיים הנלווים, כולל משא ומתן מול המשקיעים וליווי ביישום דרישות החוק.

מומחים בבניית מדדים ומדיניות תגמול

מחלקת תגמול פועלת כבר שנים רבות בתחום ומורכבת מצוות יועצים בכיר ומנוסה, שליווה למעלה מ-200 חברות ציבוריות באישורי מדיניות תגמול, בניית מודלי תגמול, סקרי סבירות שכר ועוד.

הצוות בעל ידע וניסיון רב בייעוץ ניהולי לתמרוץ ביצועים עודפים בקרב מנהלים ועובדים, על ידי קביעת מדדים ו- KPI, ומומחה במידול, בניית מדדים וניתוחי רגישות, הנשענים על יכולות פיננסיות, חשבונאיות וכלכליות גבוהות. תודות לסקרים וניתוחים רבים שמתבצעים על ידי המחלקה, הצוות נשען בעבדותו על מאגר ידע נרחב של גובה והרכב חבילות תגמול בכירים בענפים שונים.

בין השירותים שמציעה מחלקת התגמול:

  • בניית מדיניות תגמול ועדכונה מעת לעת
  • ליווי החברה במשא ומתן בתהליך אישור המדיניות בוועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית מול משקיעים מוסדיים ופרטיים
  • סקרי שכר השוואתיים (Benchmark)
  • מתן חוות דעת על סבירות הענקות הוניות
  • קביעת סט יעדים עסקיים (איכותיים וכמותיים) ומדדים רלוונטיים (KPI) התואמים את אסטרטגיית החברה
  • בניית מודל תגמול מענק, לרבות בחינת תרחישים עתידיים שונים
  • בניית מודל תגמול הוני והערכת שווי הענקה הונית
  • בניית הסכמי כהונה והעסקה של נושאי משרה בכירים
  • חוות דעת לנאותות חישוב המענק וחוות דעת לנאותות וסבירות מודל התגמול

 

צור קשר עם המומחים שלנו