Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

הגנת סייבר ואבטחת מידע

שירותי ניהול הגנת סייבר ואבטחת מידע

  • כיסוי מלא או חלקי של משימות מנהל אבטחת המידע של הארגון.

  • ביצוע סקרי אבטחת מידע בראייה עסקית וטכנולוגית. הסקרים כוללים, בין היתר, מיפוי הנכסים העסקיים והטכנולוגיים, האיומים העומדים בפניהם, חשיפות וחולשות תשתיתיות אפליקטיביות, הארכיטקטורה של הפתרון, אופן יישום מודלי הרשאות ועוד. הסקרים מבוצעים מזוית ראייה של תוקף ומספקים כחלק מהתוצר, תוכנית עבודה פרקטית ומתועדפת הנותנת ערך מוסף ללקוח.

  • יישום מוצרי אבטחת מידע- לצוות הכרות מעמיקה של הטכנולוגיות, המיישמים, והפרויקטים, דבר המאפשר לנו להביא ללקוחותינו ערך רב בבחירה, ניהול ותפעול של טכנולוגיות אלה.

  • פיתוח מדיניות ונהלי הגנת הסייבר ואבטחת המידע והטמעתם לצורכי הארגון, תוך הסתמכות על תקני אבטחת מידע בינלאומיים. אנו מקפידים לכתוב מסמכים קריאים, מעשיים וישימים אשר ישרתו את הארגון.

  • התמחות ייחודית בעולם אבטחת המידע בענן כולל בניית ארכיטקטורה זמינה, יעילה ומאובטחת ובחינת יישום ארכיטקטורה כזו. התמחות, שותפות ואסמכות בסביבות מובילות כגון AWS ו-AZURE

  • כתיבה ויישום של תכניות הדרכה ומודעות לעובדים המותאמות לאוכלוסיות היעד השונות. שימוש בכלים מעניינים ויעילים כגון משחקים, תחרויות, סרטונים, שאלונים, סימולציות ועוד.

 

צור קשר עם המומחים שלנו