• ביקורת חקירתית Forensic I

ביקורת חקירתית Forensic I

 

אירועי מעילה בתוך הארגון או הונאה על ידי גורם מחוץ לארגון הינם שכיחים יותר ממה שנדמה. ארגונים רבים מעדיפים לתחקר את האירועים בין כתלי הארגון במטרה שלא לחשוף את האירוע לציבור מחשש לפגיעה בתדמית הארגון.

 

ביקורת חקירתית

לקבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים  (Risk Advisory Services - RAS) של BDO Consulting Group ניסיון רב בביצוע ביקורת חקירתית במטרה להצביע על אי הסדרים שאירעו, לכמת את הנזקים של הארגון ולעקוב אחר מצב הדברים. אנו נוקטים בשיטות עבודה ייחודיות ופעולות מותאמות הנדרשות לאיתור מעילה/הונאה, כימות השלכתה על נכסי הארגון ומניעת הדרדרות המצב.

לצד זאת שביקורת חקירתית מהווה אמצעי מניעתי לאיתור וכימות של מעשי הונאה או מעילה, ביקורת מסוג זה יכולה להצביע גם על אירועים חריגים אחרים או סטיות מהנורמות הארגוניות.

להלן שירותים הניתנים על ידנו על ידי המומחים לפעילות:

 • חקירת אירועים שקרו וחשדות לאי סדרים
 • כימות נזקים
 • בניית ומיסוד תוכנית ANTI FRAUD
 • ביצוע תשאולים לעובדים
 • בדיקות מעמיקות על צדדי ג'
 • בדיקות סמויות

 

סקר סיכוני מעילות והונאות

אירועי מעילות והונאות עשויים להשפיע בצורה קריטית על פעילותו התקינה של הארגון. הניסיון מלמד כי מרבית הארגונים פועלים לצמצום החשיפות למעילות והונאות רק לאחר התרחשות האירוע ולא מבעוד מועד. נקיטת צעד מניעתי עשויה להפחית משמעותית את ההסתברות להתרחשות הונאה או מעילה בתוך הארגון, או לכל הפחות, את הנזק העלול להיגרם בעקבותיה.

במסגרת סקר סיכוני מעילות והונאות אנו מסייעים לארגון באיתור, ניתוח ודירוג הסיכונים הקיימים העלולים להתממש לכדי אירוע מעילה או הונאה.

 

הסקר הנערך באמצעות כלים ומתודולוגיות בינלאומיות ומאפשר לנו לסייע לארגון ב:

 • הערכת סיכוני מעילות או הונאות
 • גיבוש פתרונות להקטנת פוטנציאל המעילות/ההונאות בנכסים
 • הגדלת השקיפות של הדיווח הכספי
 • הגדלת אמון המשקיעים
 • גידול / השבת המוניטין לארגון

 

צור קשר עם המומחים שלנו