This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • הגבלים עסקיים ותחרות

הגבלים עסקיים ותחרות

בתחום ההגבלים העסקיים והתחרות, BDO Consulting מספקת ללקוחותיה שירותי ייעוץ וליווי כלכלי בסוגיות תחרות, הגבלים עסקיים ורגולציה, הן מול רשות ההגבלים העסקיים ורגולטורים נוספים, והן מול המגזר העסקי.

ניסיוננו המקצועי כולל ייצוג חברות וארגונים מול רשויות ממשלתיות ומול המגזר העסקי במסגרת הליכי חקיקה ורגולציה, מיזוגים ורכישות, שימועים, בוררות והליכים משפטיים, הסכמים מסחריים, מיזמים משותפים, הליכים משפטיים ועוד. ברשותנו ידע רב והיכרות מעמיקה עם מגוון רחב של ענפי כלכלה, ובניהם: תקשורת, מזון, תעשייה, כימיקלים, אנרגיה, בריאות, תעופה, תשתיות, תעופה, מוצרי צריכה, כלכלת סביבה ועוד. עבודתנו כוללת התווית פתרון כלכלי לסוגיות שונות בתחומי הפעילות, תוך ביצוע מחקר וניתוח כלכלי מדויק ומכוון מטרה המבוסס על תיאוריה כלכלית עדכנית, ספרות מקצועית ונתונים אמפיריים.

שירותי הייעוץ והליווי הכלכלי, כמו גם הפתרונות הכלכליים שאנו מעמדים לרשות הלקוחות, מסייעים להם במגוון פעולות והזדמנויות עסקיות ובניהם:

 • מיזוגים ורכישות
 • שינויי רגולציה
 • פיקוח מחירים
 • התקשרויות מסחריות
 • הליכים משפטיים
 • הסכמי בלעדיות
 • הרחבת פעילות
 • הכרזות מונופולין
 • מחירי היצף
 • תמחור והנחות
 • תזכירי חוק והצעות חוק
 • בדיקות וחקירות רשות ההגבלים העסקיים
 • מיזמים משותפים
 • מחיר מופרז
 
 • הסכמי הפצה ורכישה

 

הצוות המקצועי הבכיר של BDO בתחום התחרות וההגבלים הינו בעל ניסיון רב שנים בליווי מיזוגים, רכישות והכנת חוות דעת כלכלית, ביניהם:

 • הכרזות מונופולין
 • מיזוגי חברות תעשייה
 • מיזוג חברות תוכן ויזואלי
 • תמחור שירותי תקשורת
 • חוו"ד מומחה – הערכת נזק מתחרות לא הוגנת
 • הסדרי שיווק תרופות
 • מיזוג חברות חומרה - מוליכים למחצה
 • תחרות בשוק האשראי
 • חוו"ד מומחה - הערכת נזק מקרטל
 • תחרות בתחום הנמלים
 • קיומו של היצף
 • תחרות בענף הרכב
 • חוו"ד מומחה - קיום מונופול ומחיר מופרז
 • מיזוג חברות אנרגיה
 • פיקוח על מחירי פסולת מסוכנת
 • תמחור הולכת מים
 • חוו"ד מומחה – שווי כלכלי של פטנט
 • מיזוג חברות הכבלים

 

צור קשר עם המומחים שלנו